• Fakta om solenergi

  Finnes: 300 kvadratkilometer tak och fasader

  Det finns en mängd tak och fasader i Sverige, mer än 300 kvadratkilometer. Om dessa ytor förses med solfångare och solcellsmoduler kan de svara för en stor del av vår energiförsörjning. Mer fakta om solenergi

 • Fakta om solenergi

  Varken låter eller luktar

  Solenergisystem varken låter eller luktar. De ger inte ifrån sig några störande ljud och de ger inte ifrån sig några emissioner till omgivningen.
  Mer fakta om solenergi

 • Fakta om solenergi

  Högst energiutbyte

  Solenergi är det förnybara energislag som har högst energiutbyte per areaenhet, exempelvis i storleksordningen femtio gånger högre än bioenergi.
  Mer fakta om solenergi

 • Fakta om solenergi

  Solinstrålningen räcker

  Det finns tillräckligt mycket solinstrålning i Sverige. Det finns mest solel per invånare i Tyskland och det är i princip samma solinstrålning, och därmed samma energiutbyte, i södra Sverige som i Tyskland.
  Mer fakta om solenergi

 • Fakta om solenergi

  Elbehov

  4 TWh solel motsvarar en maxeffekt i storleksordningen 5 GW. Det är i samma storleksordning som skillnaden i elbehov mellan dag och natt i det svenska elnätet, där elbehovet är högst när solen lyser och minst när solen gått ner.
  Mer fakta om solenergi

 • Fakta om solenergi

  Sol i samverkan

  Solenergi kan i samverkan med vattenkraft, vindkraft och bioenergi skapa förutsättningar för 100% förnybar energiförsörjning.
  Mer fakta om solenergi

Årets solenergipriser till energibolag
2017-04-26
|Solenergipriset

Årets solenergipriser till energibolag

– 2017 en viktig milstolpe då två energibolag fick pris för Årets anläggning 2016 respektive Årets prestation 2016, konstaterar Jan-Olof Dalenbäck, Svensk Solenergi.

2017-04-18
|Solenergipriset

Nominerade till Solenergipriset 2017

Prisceremonin hålls 25 april, klockan 11.30, hos Göteborg Energi med Göteborg Energis styrelseordförande Elisabeth Undén och Svensk Solenergis styrelseordförande Ewa Wäckelgård, som prisutdelare.

2017-04-07
|Politik

Bygglovsreglerna för solenergianläggningar ses över

Regeringen har gett Boverket i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett generellt undantag från kravet på bygglov för montering av solcellsmoduler och solfångare på byggnader.

2017-03-30
|Politik

Nya regler kring importtullarna på kinesiska solceller

Det nya förslaget innebär att importtullarna förlängs med 18 månader, istället för de ursprungligen föreslagna 24 månaderna.

2017-02-23
|Ekonomi

Privata solelproducenter slipper momsredovisa

Från och med årsskiftet behöver inte privatpersoner längre momsregistrera sig för att få sälja överskottsel från sin solcellsanläggning.

2017-01-22
|Politik

Energimyndighetens solelstrategi lämnar en del att önska

Svensk Solenergi (SSE) ställer sig för det första bakom Energimyndighetens målbild på 7–14 TWh solel till 2040. SSE ställer sig också bakom Energimyndighetens förslag att ersätta solcellsstödet och elcertifikat med en speciell SolROT (50%) för privatpersoner och föreslår att den görs till en generell SolROT som också omfattar solvärme. Det skulle innebära en väsentlig förenkling för såväl privatpersoner som installatörer.

2017-01-22
|Politik

Bra förslag till skattereduktion för egenavänd el

Privatpersoner behöver inte betala energiskatt på egenanvänd solel.

2016-12-14
|Solenergipriset

Nominera till Solenergipriset 2017

Solenergipriset utdelas årligen, för Årets anläggning och Årets prestation.

2016-11-22
|Politik

Egenanvänd solel i större fastigheter befrias från energiskatt

Regeringen meddelade i går att den avser att föreslå en sänkning från normalskattenivån, i dag 29,2 öre/kWh, till 0,5 öre/kWh för egenanvändning från solcellsanläggningar på mindre än 255 kW genom avdrag i punktskattedeklaration.

2016-10-21
|Politik

Ta bort strafftullarna på solcellsmoduler

Den 12 oktober skickades ett brev till EU-kommissionär Cecilia Malmström med en vädjan om att ta bort strafftullarna på solceller och solcellsmoduler från Kina. Brevet är underskrivet av fler än 400 europeiska företag i 28 medlemsländer.

Energimyndighetens solelstrategi har presenterats
2016-10-18
|Politik

Energimyndighetens solelstrategi har presenterats

Svensk Solenergi ser mycket positivt på att det äntligen finns ett förslag till strategi för användning av solel i Sverige.

2016-10-07
|Politik

Solcellsstödet förlängs

Regeringen har beslutat om en ändring i förordningen om statligt stöd till solceller. Ändring innebär att sista datum för att slutföra stödberättigande åtgärder flyttas fram, från 31 december 2016 till 31 december 2019.

2016-10-03
|Ekonomi

Mikroproducenter får investeringsstöd för energilagring

Regeringen har beslutat att införa ett investeringsstöd för privatpersoner med egen förnyelsebar elproduktion som vill investera i energilagring för att öka sin självkonsumtionsgrad.

Medlemsföretag kategori A

En ljusare framtid med solenergi

I framtiden kommer energi att produceras både i storskaliga anläggningar och hos privatpersoner och företag som har solpaneler, vindsnurror eller små vattenkraftverk installerade.

Läs mer om Fortum Power & Heat

En enklare vardag och en hållbar framtid

Vår vision är att ge våra kunder en enklare vardag och regionen en hållbar framtid. Detta sammanfattas i våra tre värdeord: enkelhet, närhet och ansvar.

Läs mer om Umeå Energi

Tillsammans räddar vi världen – kilowattimme för kilowattimme

Vi står inför en klimatkris med det värsta som kan hända är att vi deppar ihop.

Läs mer om Telge Energi

Från Kiruna till Halmstad

Vi är grossister med två varumärken i Sverige, Selga och Storel. Vi täcker hela landet med försäljningsställen, från Kiruna till Halmstad.

Läs mer om Rexel

Kraftpojkarna

Kraftpojkarna erbjuder nyckelfärdiga system och produkter för produktion av el och varmvatten inom områdena sol-, vind- och vattenkraft.

Läs mer om Kraftpojkarna

Vattenfall i hemmet

Med Vattenfall i hemmet kan du vara med om att skapa något stort. Ett Sverige som får allt mer energi från solen.

Läs mer om Vattenfall

Kalendarium Se hela kalendern ›

2017-05-10

Solel 2017, Stockholm

Solel 2017 är en konferens med massor av nya forskningsresultat, en tydlig uppväxling av kunskap från forskningen genom synteser och en möjlighet att utbyta tankar och idéer med andra intresserade. Ett program i Elforsk.

2017-05-15

Certifiering, solel, 15–16 maj

Den "certifiering av vissa installatörer" (CIN1-2), inklusive solel och solvärme, som införts av regeringen har kommit igång och hålls i Härnösand.

2017-05-31

Intersolar Europe 2017 – München

Intersolar Europe är en världsledande utställning för solenergiindustrin som äger rum årligen i Messe Munchen Exhibition Center.

2017-06-19

ISREE 2017, Strömstad

Internationellt symposium om utbildning i förnybar energi i Strömstad.

2017-09-25

EU PVSEC 2017 – Amsterdam

Den största internationella konferensen för forskning, teknik och tillämpningar kring solceller, samtidigt med med en internationell utställning.

Pressmeddelanden, debattartiklar Se alla ›

2017-02-28

Det är inte alla som vill se möjligheterna

Energimyndigheten har, på regeringens uppdrag, tagit fram ett förslag på en strategi för ökad användning av solel. IVA och Svenska Kraftnät är rädda att den ska leda till en omfattande utbyggnad av solel i Sverige.

2017-02-28

Små solelproducenter slipper momsredovisa

Från och med årsskiftet behöver privatpersoner inte längre momsregistrera sig för att få sälja överskottsel från sin solcellsanläggning.

2016-12-23

Debatt: Lägg inte utbyggnaden av förnybar energi i malpåse

För att klara målet om ett helt förnybart elsystem 2040 och visa handlingskraft i förverkligandet av Parisavtalet måste regeringen säkra den fortsatta utbyggnaden av förnybar el.

 • RSS
 • Facebook