Svensk Solenergi | Start / Fakta om solenergi / Myndigheter, organisationer och solenergi
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn

Myndigheter, organisationer och solenergi

Boverket – byggregler, m  m 
www.boverket.se


Energimyndigheten – FoU, info, utredningar, broschyrer, m m
www.energimyndigheten.se

Energirådgivarna
www.energiradgivarna.com

Konsumentverket, Råd&Rön
www.konsumentverket.se


SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, lista med godkända, P-märkta solfångare 
www.sp.se


Solelprogrammet, nationellt solcellsprogram – rapporter, m m
www.solelprogrammet.se

 

Swedish Cleantech är en webbplats för svenska miljöteknikföretag som bygger på samverkan. Arbetet genomförs inom ramen för regeringens miljöteknikstrategi.


VVS Företagen
www.vvsforetagen.se


Taksäkerhetskommittén – arrangerar utbildning, m m
www.taksakerhet.se

Kontakta oss

Svensk Solenergi
Holländargatan 17
111 60 Stockholm

08-441 70 90

öppet vardagar 09–12

info@svensksolenergi.se