Svensk Solenergi | Start / Nyheter / Nyheter 2017 / Nominera till Solenergipriset 2018
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn
2017-12-04
|Solenergipriset

Nominera till Solenergipriset 2018

Solenergipriset utdelas årligen, för Årets anläggning och Årets prestation.


Nomineringen ska innehålla kort motivering som kopplar till nedan

Anläggning – som uppförts/tagits i drift under 2017

Utmärkelsen avser en anläggning som kan marknadsföras som ett bra exempel och ges till den som låtit uppföra anläggningen (anläggningsägare). Juryn ska be­akta såväl ekonomi som tekniskt utförande. Avser såväl solvärme- som solelanlägg­ningar, varför man kan överväga att dela ut två pris alternativt dela ut ett eller flera omnämnande.

Prestation – som utförts/uppmärksammats under 2017

Utmärkelsen avser ett väsentligt bidrag till utveckling och/eller införande av solenergi och ges till en person eller en organisation. Juryn ska beakta såväl forsk­nings­resultat som andra insatser med betydelse för utveckling och/eller införande av solenergi, varför man kan överväga att dela ut två pris alternativt dela ut ett eller flera omnämnande.


Prisutdelningen hålls i samband med föreningens årsmöte 25 april, Stockholm.


Motivering inklusive eventuella bilder skickas snarast, dock senast 14 februari, till solenergipriset @ svensksolenergi.se


Jan-Olof Dalenbäck, sekreterare

 

Läs om tidigare pristagare