Svensk Solenergi | Start / Om oss / Internationellt
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn

Internationellt

 

Svensk solenergi deltar i flera internationella projekt kring solenergi

 


PV GRID – EU-projekt (Intelligent Energy Europe)

Behandlar möjligheter och hinder att integrera solcellsanläggningar i nationella elnät. 
www.pvgrid.eu

 

PV EAGLE – EU-projekt (Reasearch for SME, FP7)

Utveckling och demonstration av en dynamisk internetbaserad plattform för solenergi.
www.eagle-fp7.eu (se instruktionsfilm)

 

SDHplus – EU-projekt (Intelligent Energy Europe)

Solvärme i fjärrvärmesystem.
www.solar-district-heating.se

 

SmartHeat – EU-projekt (Research for SME, FP7) – avslutat

Utveckling och demonstration av en teknisk plattform med PCM-lager för solvärme i småhus.
www.smartheat.org.uk


Svensk solenergi är medlem i flera internationella organisationer.

 

SolarHeat Europe 

Företag och branschorganisationer, konferenser, publikationer, m m.
www.solarheateurope.eu

SolarPower Europe 

Företag och branschorganisationer, konferenser, publikationer, m m.
www.solarpowereurope.org

ISES – International Solar Energy Society

Sektioner över hela världen, konferenser, publikationer, FN-godkänd NGO, m m. www.ises.org

Svenska högskolor, institut och företag är aktiva i flera internationella IEA-samarbeten.


IEA Solar, Heating & Cooling Programme 

Koordinerade forskningsprojekt, publikationer, nyhetsbrev, m m.
www.iea-shc.org

IEA Photovoltaic Power Systems Programme

Koordinerade forskningsprojekt, publikationer, nyhetsbrev, m m.
www.iea-pvps.org

IEA Solar Power and Chemical Energy Storage Systems

Koordinerade forskningsprojekt, publikationer, nyhetsbrev, m m. 
www.solarpaces.org

Kontakta oss

Svensk Solenergi
Holländargatan 17
111 60 Stockholm

08-441 70 90

öppet vardagar 09–12

info@svensksolenergi.se

Senaste nyheterna

2016-12-14

Nominera till Solenergipriset 2017

Solenergipriset utdelas årligen, för Årets anläggning och Årets prestation.

2016-11-22

Egenanvänd solel i större fastigheter befrias från energiskatt

Regeringen meddelade i går att den avser att föreslå en sänkning från normalskattenivån, i dag 29,2 öre/kWh, till 0,5 öre/kWh för egenanvändning från solcellsanläggningar på mindre än 255 kW genom avdrag i punktskattedeklaration.

2016-10-21

Ta bort strafftullarna på solcellsmoduler

Den 12 oktober skickades ett brev till EU-kommissionär Cecilia Malmström med en vädjan om att ta bort strafftullarna på solceller och solcellsmoduler från Kina. Brevet är underskrivet av fler än 400 europeiska företag i 28 medlemsländer.

2016-10-18

Energimyndighetens solelstrategi har presenterats

Svensk Solenergi ser mycket positivt på att det äntligen finns ett förslag till strategi för användning av solel i Sverige.

2016-10-07

Solcellsstödet förlängs

Regeringen har beslutat om en ändring i förordningen om statligt stöd till solceller. Ändring innebär att sista datum för att slutföra stödberättigande åtgärder flyttas fram, från 31 december 2016 till 31 december 2019.