Svensk Solenergi | Start / Om oss / Vision och verksamhet
 • Print
 • Facebook
 • LinkedIn

Vision och verksamhet

Vision

Användning av solenergi (direkt omvandling av solinstrålning till värme och elektricitet) har en betydande roll för en hållbar energiförsörjning i Sverige och svenska företag är bland de ledande i Europa.

Verksamhet

Svensk solenergi är en branschförening som med närmare 200 professionella medlemmar representerar såväl den svenska solenergibranschen som de forskningsinstitutioner som verkar inom solenergiområdet.


Svensk solenergi

 • uppvaktar myndigheter i syfte att främja villkoren för solenergiutnyttjande i Sverige och fungerar som remissinstans i relaterade frågor,

 • tar fram informationsmaterial för såväl allmänhet som beslutsfattare,

 • delar ut Solenergipriset till årets anläggning och årets prestation för uppmärksamma solenergitillämpningar och sprida information om bra exempel,

 • arrangerar branscheminarier i syfte att diskutera branschgemen­samma aktiviteter,

 • svarar för branschstatistik i samarbete med SP*

 • arrangerar forskarseminarier tillsammans med Energimyndigheten, med flera i syfte att sprida information om de senaste forskningsresultaten,

 • verkar för att ökad kompetens hos installatörer och andra relaterade yrkesgrupper i samarbete med medlemsföretag och SP,

 • verkar för produktkvalitet genom Solar Keymark – frivillig EU-certifiering – verkade tidigt för framtagning av regler för P-märkning av solfångare i samarbete med SP,

 • är medlem i Swedish Standards Institute (SIS), som administrerar standardiserings­arbete inom ISO och CEN,

 • är medlem i EuropeanSolar Thermal Industry Federation (ESTIF) – www.estif.org – som representerar den europeiska solvärmebranschen,

 • är associerad medlem i SolarPower Europe  – www.solarpowereurope.org – som representerar den europeiska solcellsbranschen,

 • är Swedish section of the International Solar Energy Society (ISES) – www.ises.org – en av FN registrerad Non Governmental Organisation (NGO) – med internationellt engagemang och publikationer som REFOCUS, Solar Energy Journal, m m.

 • har cirka 80 enskilda medlemmar och samarbetar med Energimagasinet som medlemstidning.

 

*) SP = Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

 

 

 

uppdat: jan -17

Kontakta oss

Svensk Solenergi
Holländargatan 17
111 60 Stockholm

08-441 70 90

öppet vardagar 09–12

info@svensksolenergi.se

Senaste nyheterna

2016-12-14

Nominera till Solenergipriset 2017

Solenergipriset utdelas årligen, för Årets anläggning och Årets prestation.

2016-11-22

Egenanvänd solel i större fastigheter befrias från energiskatt

Regeringen meddelade i går att den avser att föreslå en sänkning från normalskattenivån, i dag 29,2 öre/kWh, till 0,5 öre/kWh för egenanvändning från solcellsanläggningar på mindre än 255 kW genom avdrag i punktskattedeklaration.

2016-10-21

Ta bort strafftullarna på solcellsmoduler

Den 12 oktober skickades ett brev till EU-kommissionär Cecilia Malmström med en vädjan om att ta bort strafftullarna på solceller och solcellsmoduler från Kina. Brevet är underskrivet av fler än 400 europeiska företag i 28 medlemsländer.

2016-10-18

Energimyndighetens solelstrategi har presenterats

Svensk Solenergi ser mycket positivt på att det äntligen finns ett förslag till strategi för användning av solel i Sverige.

2016-10-07

Solcellsstödet förlängs

Regeringen har beslutat om en ändring i förordningen om statligt stöd till solceller. Ändring innebär att sista datum för att slutföra stödberättigande åtgärder flyttas fram, från 31 december 2016 till 31 december 2019.