Vi påverkar och tar debatten

Nyheter

 • 10 juli, 2024

  Borgholm vinner Solcellstoppen 2024

  Borgholm, Sjöbo och Skurup är bäst i landet när det gäller solenergi. Borgholmsborna har nu installerat 4 gånger mer solceller...

  Läs mer
 • 9 juli, 2024

  Solklara byggnader & EPBD-direktivet

  Den 24 april 2024 trädde revisionen av Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) i kraft. Nedan listas förändringar som kommer...

  Läs mer
 • 4 juli, 2024

  Smarta batterier får nu grönt avdrag igen

  Idag kom Skatterättsnämnden med ett förhandsbesked till en privatperson som sökt grönt avdrag för ett stationärt hemmabatteri som skulle användas...

  Läs mer
 • 1 juli, 2024

  Almedalsveckan

  Innergårdarna ekar plötsligt tomma i Hansastaden Visby. Ett typiskt mellanår för Almedalsveckan är abrupt slut när Sveriges politiska toppskikt går...

  Läs mer
 • 26 juni, 2024

  Interna elnät i solparker

  Självklart borde en solpark som prövas genom 12:6-samråd få anlägga interna elledningar på samma villkor som en vindkraftspark. Regelverket ser...

  Läs mer
 • 26 juni, 2024

  Nya regler för batterier

  Förra året antogs den nya EU-förordningen om batterier. Olika delar av regelverket börjar gälla vid olika tillfällen, med början under...

  Läs mer
 • 25 juni, 2024

  Medlems­rabatt på Elmia Solar 2025

  Svensk Solenergi är samarbetspartner till Elmia Solar även 2025. Som medlem får du 245 kr/kvm rabatt på monterpriset, den högsta...

  Läs mer
 • 25 juni, 2024

  Remissvar en kapacitets­mekanism för elmarknaden

  Svensk Solenergi har lämnat synpunkter på Klimat- och näringslivsdepartementets promemoria En kapacitetsmekanism för elmarknaden. Regeringen föreslår i promemorian att den...

  Läs mer
 • 13 juni, 2024

  EU står starkt för fortsatt solexpansion

  Aldrig har solintresset i EU varit så starkt som nu, och då majoriteten står stadig ser den ambitiösa politiken ut...

  Läs mer
 • 3 juni, 2024

  Krav på "mognads­grad"

  Svensk Solenergi har skickat in synpunkter på Energiföretagens utkast till praxis vid nya anslutningar till elnätet. Energiföretagen, som är den...

  Läs mer
 • 2024-10-03

  Solarplaza Summit Nordics

  Den 3 oktober förenar Solarplaza Summit Nordics aktörer inom de nordiska solcellsmarknaderna i Köpenhamn.  De danska, svenska, finska och norska solcellsmarknaderna har upplevt tillväxt under de senaste åren tack vare ett dynamiskt finansieringssystem, ett inflöde av erfarna projektutvecklare och IPP....

  Läs mer
 • 2024-10-09

  Utbildning i Corporate Sustainability Due Diligence – 50% rabatt för Svensk Solenergis medlemmar

  I maj antogs EU-direktivet CSDDD som kommer göra det obligatoriskt att genomföra due diligence för hållbarhetsfrågor. Närmsta åren kommer även flera nya EU-lagar med due diligence-krav att börja gälla, inklusive CSRD, avskogningsförordningen och EU:s taxonomi. Denna heldagsutbildning av ETI går...

  Läs mer
 • 2024-10-16

  Elmässan

  Den 16–17 oktober är det dags för Elmässans 20 års jubileum. Välkommen till årets höjdpunkt för alla som jobbar med el, belysning och solenergi. På Elmässan kan du ta del av innovationer och spännande produktlanseringar från ledande leverantörer. Dessutom får...

  Läs mer
 • 2024-10-17

  Powerful Innovation Days: Ödriftskonferens 2024

  Hur kan vi säkra elförsörjningen vid kris eller cyberattack? En potentiell lösning är lokala och regionala ödrifter. Den 17-18 oktober arrangerar RISE ett evenemang i Ludvika där du kan uppleva ödrift i praktiken. Ludvika, ett centrum för forskning och utveckling...

  Läs mer
 • 2024-10-16

  Elmia Lantbruk

  Elmia Lantbruk är mässan för dig som jobbar med svenskt lantbruk.  Här får du nya perspektiv, knyter kontakter och gör affärer som leder till ett smartare, lönsammare och ännu mer hållbart lantbruk. Under tre dagar i oktober fylls Elmia i...

  Läs mer
 • 2025-02-05

  Medlemsmöte på Elmia Solar 2025

  Välkommen på Svensk Solenergis medlemsmöte i samband med Elmia Solar 2025.  Vi återkommer med plats och agenda för mötet närmare inpå.  När: 5 februari Tid: kl.08.00–09.30  Vi bjuder på kaffe. 

  Läs mer
 • 2025-02-04

  Elmia Solar

  Den 4 februari öppnas dörrarna för Elmia Solar. Under tre dagar möts solbranschen i Jönköping för att nätverka och dela kunskap. Svensk Solenergi är samarbetspartner även 2025. Medlemmar i Svensk Solenergi har 245 kr/kvm rabatt, det är den högsta rabatten...

  Läs mer
 • 2025-04-10

  Årsmöte 2025

  Svensk Solenergis årsmöte hålls preliminärt torsdagen den 10 april 2025.  Vi återkommer med mer information. 

  Läs mer
 • 2025-05-06

  Medlemsmiddag i samband med Intersolar 2025

  Willkommen på Svensk Solenergis medlemsmiddag i samband med Intersolar 2025 i München. I middagen ingår förrätt, varmrätt och efterrätt samt ett dryckespaket med valfri dryck (öl, vin eller alkoholfritt alternativ). Se menyn nedan.  Förrätt: Löwenbräu‘s fresh salad creation with chives...

  Läs mer
 • 2025-05-06

  Elfack

  I mer än 50 år har Elfack förenat el-, energi- och belysningsbranschen. Den 6–9 maj 2025 äger mässan rum på Svensk Mässan i Göteborg. Elfack omfattar utställning, seminarieprogram, workshops och konferenser med syfte att visa ny teknik, innovativa lösningar och...

  Läs mer
 • 2025-05-06

  Update by Elfack

  Elektrifiering och digitalisering kommer att förändra flera branscher i grunden. Lokalproducerad el, energilagring, e-mobilitet, laddinfrastruktur och smarta elnät. Utvecklingen går fortare och fortare och du behöver hela tiden se till att vara uppdaterad. På Update by Elfack 2025 hittar du...

  Läs mer

Välj certifierade montörer

Svensk Solenergi jobbar aktivt för en hög standard på solcellsinstallationer och en trygg arbetsmiljö. Som en del av det arbetet har vi utarbetat ett certifieringsprogram.

Certifierade montörer håller hög nivå i montagearbetet och har högt säkerhetsmedvetande. Det är en extra trygghet för både kunder och arbetsgivare, och en viktig faktor i valet av installationsfirma.

Fem tips för säkra installationer

Svensk Solenergi har tagit fram fem tips för den som är intresserad av att investera i en solcellsanläggning

1. Värdera kvalitet vid val av solcellsanläggning
2. Ta referenser
3. Anlita ett medlemsföretag med certifierade montörer
4. Be om dokumentation
5. Fundera ett extra varv på besiktning

Föreningsinfo

Är du anställd på ett medlemsföretag och vill ha vårt digitala nyhetsbrev?

container - rund

Vikten av hållbara leveranskedjor

För medlemskap i Svensk Solenergi ställs krav på etik, produktkvalitet, yrkesmässig kompetens och lämplig organisation. En viktig pusselbit är hållbara leveranskedjor för de produkter som våra medlemsföretag använder eller tillhandahåller.

Svensk Solenergi tar frågan om hållbarhet på största allvar och anser att det behövs en trovärdig europeisk märkning – Som är tredjepartscertifierad och som säkerställer en hållbar leverantörskedja utan exempelvis människorättsrisker. I väntan på en sådan måste varje enskilt företag dra sitt strå till stacken för att minimera risker i den egna leveranskedjan.

Följ oss på sociala medier

 • 25 juni, 2024

  Remissvar en kapacitets­mekanism för elmarknaden

  Svensk Solenergi har lämnat synpunkter på Klimat- och näringslivsdepartementets promemoria En kapacitetsmekanism för elmarknaden. Regeringen föreslår i promemorian att den...

  Läs mer
 • 10 juni, 2024

  Områden för förnybar elproduktion

  Svensk Solenergi har skickat in synpunkter på Energimyndighetens uppdrag att identifiera områden med potential för förnybar energi. Energimyndigheten har fått...

  Läs mer
 • 3 juni, 2024

  Krav på "mognads­grad"

  Svensk Solenergi har skickat in synpunkter på Energiföretagens utkast till praxis vid nya anslutningar till elnätet. Energiföretagen, som är den...

  Läs mer
 • 19 april, 2024

  Remissvar delbetalning över årsskifte

  Svensk Solenergi har lämnat synpunkter till Finansdepartementet på promemorian Underlättande av förskottsbetalning vid skattereduktion för installation av grön teknik, Fi2024/00137....

  Läs mer
 • 28 mars, 2024

  Remissvar ökad återvinning av elutrustning

  Svensk Solenergi har lämnat synpunkter till Klimat- och näringslivsdepartementet på Naturvårdsverkets skrivelse Ökad återvinning och återanvändning av elutrustning Skrivelsen mynnar...

  Läs mer
 • 16 februari, 2024

  Remissvar regelverk för framtidens elnät

  Svensk Solenergi har lämnat synpunkter till Klimat- och näringslivsdepartementet på regeringens utredning Ett förändrat regelverk för framtidens el- och gasnät...

  Läs mer
 • 31 januari, 2024

  Remissvar nya energipolitiska mål

  Svensk Solenergi har skickat in remissvar på Klimat- och näringslivsdepartementets promemoria Förslag om nya energipolitiska mål. Regeringen har tagit fram...

  Läs mer
 • 23 januari, 2024

  Synpunkter till Ei

  Svensk Solenergi har skickat in synpunkter till Energimarknadsinspektionen, Ei, i deras regeringsuppdrag om informationsdelning vid anslutning till elnätet. Energimarknadsinspektionen, Ei,...

  Läs mer
 • 27 november, 2023

  Remissvar Elinstallationer i lantbruk

  Svensk Solenergi har lämnat synpunkter till revideringen av skriften Elinstallationer i lantbruk och hästverksamhet som Lantbrukets brandskyddskommitté, LBK, publicerar. Skriften...

  Läs mer
 • 21 november, 2023

  Synpunkter om energiforskning

  Svensk Solenergi har lämnat synpunkter till Klimat- och näringslivsdepartementet inför den kommande energiforskningspropositionen. Energimyndigheten administrerar ett särskilt program för forskning...

  Läs mer
 • 15 november, 2023

  Remissvar om nätutvecklingsplaner

  Svensk Solenergi har lämnat ett remissvar på Energimarknadsinspektionens förslag angående föreskrifter om nätutvecklingsplaner. Energimarknadsinspektionen har tagit fram ett förslag angående...

  Läs mer
 • 28 september, 2023

  Remissvar elnätens intäktsreglering

  Energimarknadsinspektionen, Ei, håller just nu på att slå fast regelverket för elnätsföretagens intäktsramar under perioden 2024–2027. Svensk Solenergi har inkommit...

  Läs mer
 • 4 september, 2023

  Remissvar framtidens kapacitets­mekanism

  Svensk Solenergi har lämnat ett remissvar på Svenska kraftnäts rapport Framtidens kapacitetsmekanism för att säkerställa tillräcklig resurstillgång på elmarknaden. Svenska...

  Läs mer
 • 5 januari, 2023

  Remissvar på tillfällig skatt för elproducenter

  Med anledning av kriget i Europa krävs exceptionella och tillfälliga krisåtgärder för att samhället ska kunna stödja Ukraina. När krisåtgärder...

  Läs mer
 • 19 december, 2022

  Remissvar på Ekodesign och Energimärkning

  Svensk Solenergi har lämnat ett remissvar på EU-kommissionens förslag om ekodesignkrav på växelriktare och solpaneler samt energimärkning av solpaneler. EU...

  Läs mer

Aktuella
platsannonser

Branschen
söker dig

 

 • Inga träffar.

Svensk
solenergi
i siffror

250 000 st

Antal nätanslutna solcells-
anläggningar (jan 2024)

4 GW 

Totala nätanslutna solkraftseffekten (jan 2024)

376 W

Installerad effekt per invånare (jan 2024)

 

15 %

Vår vision om andel solkraft i Sverige istället för dagens 2 %