20 januari, 2022 |

Nära en miljard i grönt avdrag 2021

Svensk Solenergi har analyserat utfallet av skattereduktionen för grön teknik under 2021.

Av de 4 miljarder som investerats i solceller, batterier och laddstolpar med grönt avdrag har småhusägarna själva stått för över 3 miljarder. Den genomsnittliga kostnaden för installationerna före avdraget är 145 000 kronor för en solcellsanläggning, 61 000 kronor för ett batteri och 22 000 kronor för en laddstolpe.

ta ej bort

Följ oss på sociala medier