21 januari 2022 |

Nära en miljard i grönt avdrag 2021

Av de 4 miljarder som investerats i solceller, batterier och laddstolpar med grönt avdrag har småhusägarna själva stått för över 3 miljarder.

– Avdraget, som ökar sysselsättningen och gör svarta jobb vita, är en uppenbar succé. Småhusägarna har blixtsnabbt hittat till det, säger Anna Werner, vd för branschföreningen Svensk Solenergi. Avdraget bidrar betydligt mer till energiomställningen än det nyligen beslutade statliga elprisstödet som gynnar småhusägare med höga elräkningar.

Statistiken, som kommer från Skatteverket och SCB, och som bearbetats av Svensk Solenergi, avslöjar också vad en installation kostar.

Genomsnittlig kostnad för installationerna före avdraget är 145 000 kronor för en solcellsanläggning, 61 000 kronor för ett batteri och 22 000 kronor för en laddstolpe.

Avdraget har främst använts till laddpunkter, men även många solceller har installerats. Batterier är än så länge mindre populära bland småhusägarna.

Se beviljat grönt avdrag per invånare och för respektive teknikslag: kommunlista/kommunkarta och länslista/länskarta.

– Roligt är att ryktet sprids norrut så att privatpersoner i hela Sverige nu är med i energiomställningen. I alla län har nu grönt avdrag beviljats i alla tre kategorier av installation, säger Anna Werner. Men tyvärr finns det fortfarande tre kommuner där ingen beviljats grönt avdrag: Arvidsjaur i Norrbotten, samt Sorsele och Åsele i Västerbotten.

Folkrika Stockholm är det län där flest småhusägare använt avdraget och tillsammans erhållit det största beloppet. Dock har de inte beviljats det högsta snittbeloppet per köpare, utan det kammade Södermanland hem med över 18 000 kronor per köpare.

Västra Götaland som sedan tidigare har både högst installerad effekt solkraft och flest solcellsanläggningar, är det län där flest småhusägare använt avdraget och tillsammans erhållit det största beloppet för installation av solceller. Dock har de inte beviljats det högsta snittbeloppet per köpare, utan det har köparna i Västerbotten med nästan 25 000 kronor per köpare av solceller.

Snittavdraget varierar stort mellan länen. Hallänningarna toppar listan genom att ha erhållit 151 kronor i totalt grönt avdrag i genomsnitt per person. De toppar även listorna för laddpunkter, med 78 kronor per invånare i grönt avdrag, och solceller med 67 kronor per invånare i grönt avdrag. Vad gäller lagring (batterier) är Södermanland i en klass för sig. Varje sörmlänning har i genomsnitt erhållit 17 kronor i grönt avdrag för installation av lagring.

Vad är grönt avdrag?

Skattereduktionen för installation av grön teknik, det gröna avdraget, har funnits sedan årsskiftet 2020/2021 och liknar det tidigare använda rotavdraget. Skillnaden är att du nu kan använda grönt avdrag för grön teknik och därmed nyttja det vanliga rotavdraget till annat. För solceller är avdraget 15 procent av kostnaden för arbete och material. För batterier och laddstolpar är avdraget 50 procent. Det är fördelaktigt att installera batteri och solceller samtidigt eftersom växelriktaren då räknas till batteriet, som berättigar till högre avdrag än solcellerna.
Läs mer om grönt avdrag på www.skatteverket.se eller på vår hemsida.

  • Inga träffar.