5 februari, 2022 | ,

Interna elnät

En tolkning av de nya undantagen från kravet på nätkoncession.

Svensk Solenergi och två andra organisationer, Fastighetsägarna och Solelkommissionen, lät konsulten Jon Malmsten på konsultföretaget Aktea tolka förordningsändringen som trädde i kraft den 1 januari 2022 och som tillåter fastighetsägare att dela el med varandra i markförlagd lågspänningskabel.

Läs tolkningen i den nedladdningsbara pdf:en nedan.

ta ej bort

Följ oss på sociala medier

Kammakargatan 22
111 40 Stockholm

Tel: 08-441 70 90
info@svensksolenergi.se
Org.nr: 882601-2711

Följ oss

© Svensk Solenergi 2021