5 februari 2022 | ,

Interna elnät

En tolkning av de nya undantagen från kravet på nätkoncession.

Svensk Solenergi och två andra organisationer, Fastighetsägarna och Solelkommissionen, lät konsulten Jon Malmsten på konsultföretaget Aktea tolka förordningsändringen som trädde i kraft den 1 januari 2022 och som tillåter fastighetsägare att dela el med varandra i markförlagd lågspänningskabel.

Läs tolkningen i den nedladdningsbara pdf:en nedan.

  • Inga träffar.