19 april 2023 |

Nyförvärv till Tekniska Kommittén

Under våren har Ulf Wickstrand, elansvarig på KP Energy trätt in i Svensk Solenergis Tekniska Kommitté. Ulf har lång erfarenhet inom elinstallation och bygger just nu för egen hand en liten solcellspark på sin gård. Totalt kommer han ha cirka 165 kW installerad effekt.

– Jag vill se till att certifieringsprovet för montörer får in en fler frågor kring det praktiska i arbetet. Det är även viktigt att branschen installerar korrekta anläggningar ur ett elsäkerhetsperspektiv, säger Ulf Wickstrand.

Svensk Solenergis Tekniska Kommitté har som huvudansvar att se över utvecklingen av vår certifiering för solcellsmontörer. Under det senaste året har gruppen även fungerat som en extra remissinstans för våra tekniska riktlinjer. Medlemmarna har spelat en stor roll för framtagandet av vår riktlinje för kontaktdon och delvis vårt program för besiktningspersoner. Fler riktlinjer publiceras inom kort.

Från vänster i bilden:

Jonas Bigelius, Svea Solar

Ulf Wickstrand, KP Energy

Anna Svensson, Soltech Energy

Tim Ljunggren, Senergia

Mikael Johansson, Solelgrossisten

Axel Alm, Solkompaniet

Samer El-Khatib, Smart Solar Norden

Ludvig Bydén, Svensk Solenergi

  • Inga träffar.