2 juni 2020 |

Angående inslag i SVT

Svt:s Rapport hade lördag 30 maj ett inslag om solceller, med rubriken “Många felaktiga installationer”. Det pågår även en granskning av installationer som genomförs av Svt Plus.

Svensk Solenergi är medvetna om att det förekommer brister gällande installationer av solenergianläggningar i branschen och beklagar detta.

Föreningen arbetar aktivt för att förebygga att sådana brister inte uppstår. Vi vill skapa förutsättningar för att uppnå god kvalitet på marknadens produkter och anläggningar.

Alla bolag som är medlemmar i vår förening förväntas därför följa våra etiska riktlinjer.

Svensk Solenergi vill passa på att ge en uppmaning till konsumenter – Anlita enbart företag som använder ett elinstallationsföretag med en auktoriserad elinstallatör för elarbetena. Be också om att få ta del av företagets egenkontrollprogram i samband med installationen.

Vi har även skrivit ett svar till SVT den 1 juni, där vi förklarar- och ifrågasätter delar av reportaget.

  • Inga träffar.