24 september 2021 |

Ansökningar om solcellsstöd kan åter prövas

Regeringen har beslutat om förordningsändringar för att länsstyrelserna ska kunna pröva inneliggande ansökningar om solcellsstöd och lämna stöd till dem som uppfyller kraven.

I vårändringsbudgeten avsattes medel för att möjliggöra för fler av de privatpersoner som har installerat och ansökt om solcellsstöd att få ta del av stödet. De som kan komma i fråga för stöd är privatpersoner som har ansökt om stöd hos länsstyrelsen senast den 7 juli 2020, påbörjat åtgärderna tidigast den 1 juli 2009 och senast den 31 december 2020 och som slutfört åtgärderna senast den 30 juni 2021 för övrigt uppfyller kraven i förordningen. Förordningen träder i kraft den 1 december 2021. Det är alltså först efter detta datum som länsstyrelserna kan börja handlägga dessa ärenden.

Ta del av pressmeddelandet på regeringen.se

  • Inga träffar.