14 november 2023 |

Antalet olyckor ökar, men antalet installationer ökar mer

Under årets första tio månader var antalet arbetsolyckor för solcellsmontörer som lett till sjukfrånvaro 94 stycken. Det är 13 procent fler än samma period förra året. Ökningen är låg jämfört med ökningen av antalet installationer som är över 80 procent.

- Tråkigt att antalet olyckor ökar, men skönt att det inte ökar lika mycket som antalet installationer. Kanske har våra informationskampanjer gett resultat, säger Anna Werner, vd för branschföreningen Svensk Solenergi.

Sett över en längre period ser statistiken vid en första anblick sämre ut. Det årliga antalet anmälda arbetsolyckor som lett till sjukfrånvaro för solcellsmontörer har enligt statistiken ökat från fem stycken år 2020 till 94 hittills 2023. Samtidigt ökade antalet nya installationer av solcellsanläggningar från 21 875 helåret 2020 till uppskattningsvis 100 000 helåret 2023. Antagligen användes ordet ”solcellsmontör” vid inrapportering av skador mer sällan år 2020 då det inte ännu var ett lika väl etablerat yrke som idag.

- För att få bra statistik framöver är det viktigt att installatörer använder rätt begrepp vid anmälan av en arbetsolycka. I samband med elrelaterade olyckor som rapporteras till Elsäkerhetsverket är det också bra att använda nyckelbegrepp som ”solcellsinstallation” och ”solcellsmontör”, säger Anna Werner.

Fallskador har varit vanligast genom åren, men under 2023 har hittills kategorin rörelseskador, halkningar och snubblingar varit vanligast. Det kan bero på sämre väderlek, men också på att fler installatörer har börjat anmäla skadorna.

När du anlitar en installatör rekommenderar Svensk Solenergi att du hör efter hur företaget arbetar med säkerheten för sina anställda Att arbeta på hög höjd och att hantera elektriska installationer är farligt för den som saknar utbildning och lämpligt fallskydd.

En offert som innehåller kostnader för byggnadsställningar och fallskydd kanske är 30 procent dyrare, men garanterar säkerheten för den som är på taket. Att inte använda ett tillräckligt fallskydd är ett lagbrott som ger osund konkurrens.

Länk till vår nya undersida om arbetsmiljö och säkerhet.

  • Inga träffar.