29 mars 2023 |

Anvisning för registrering av besiktnings­personer

Denna anvisning beskriver Svensk Solenergis program för registrerade besiktningspersoner och hur man ansöker om registrering. Dokument redogör för de krav vi ställer på de registrerade och de aktiviteter som anordnas för de registrerade.

Vi vill underlätta för branschen och slutkunder att välja lämpade personer till att utföra besiktning och kontroll av solcellsinstallationer. Att anlita en registrerad besiktningsperson ska vara en trygghet för privata, offentliga och kommersiella beställare. Anvisningen har skickats på remiss till medlemsföretagen, Svensk Solenergis referensgrupp för besiktning, verksamma besiktningspersoner och andra intressenter.

  • Inga träffar.