28 februari 2022 |

Årets prestation tilldelades Agrivoltaic team

Agrivoltaic team på Mälardalens universitet har tilldelats Solenergipriset i kategorin Årets prestation för sitt forskningsprojekt som undersöker möjligheterna att kombinera solceller och odling på jordbruksmark. Vi på Svensk Solenergi har intervjuat Bengt Stridh, universitetslektor på Mälardalens Universitet, om priset.

Agrivoltaic team var i år nominerade i båda kategorierna, och ni blev pristagare i Årets prestation, grattis! Ni samarbetar mycket med företag, lantbrukare och exempelvis SMHI – hur utmärker sig Kärrbo prästgård?

- Ja, det är ju det första agrivoltaics-systemet i Sverige där jordbruk och solcellspaneler samsas. Bonden ville ha 10 meter mellan de vertikala panelerna för att traktorn skulle få plats att bruka marken mellan dem. Vi har även ett referenssystem i detta forskningsprojekt med vertikala solpaneler då skuggeffekten är något som vi är mycket intresserade av. Det är inte helt lätt att forska kring så det resultatet blir oerhört intressant att ta del av.

Det finns ju en del frågetecken kring hur marken närmast panelerna ska användas. Hur har ni tänkt där?

- Det blir några meter mark som inte kan skördas av maskinerna men det kan korna beta bort sedan, så det är inget problem alls. Vi är också stolta att ha med en bonde som är ytterst delaktig.

Juryns motivering
Medan samhällsdebatten pågår för fullt om hur jordbruksintressen bör vägas mot energiomställningen så satsade Agrivoltaic team på Mälardalens Universitet på att kombinera de båda. Med en för Sverige unik provanläggning och en simuleringsmodell som även internationellt eftertraktas har detta team lagt en grogrund för genomslag på både odlingsfält och forskningsarenor i Sverige och i världen. Juryn ser en stor potential för agrivoltaiska system, som kan spela en viktig roll i solelsutbyggnaden i Sverige och bidra till energiomställningen, livsmedelsproduktion och jordbrukarnas lönsamhet.

  • Inga träffar.