5 tips för säkra solcells­­installationer

När solkraften växer så det knakar är det extra viktigt att det sker utan att tumma på säkerhet och kvalitet. Här hittar du fem tips som säkerställer att solcellsinstallationen blir trygg och säker, inte bara för dig som användare utan även för den som monterar anläggningen.

Allt fler svenskar får upp ögonen för kraftslaget som minskar både elkostnader och klimatpåverkan. Faktum är att solenergi är det kraftslag som vi har mest positiv inställning till.

1.

Värdera kvalitet vid val av solcellsanläggning

Ta in offerter från flera olika leverantörer för jämförelse. En solcellsanläggning ska producera mycket el under lång tid för att bli en så bra investering som möjligt, både för din plånbok och för klimatets skull. Därför är det klokt att fokusera mer på kvaliteten än på priset. Ta gärna in pris på europeiska produkter. De är ofta dyrare men har inte transporterats lika långt som produkter från Asien och ger därför lägre klimatutsläpp.

Håll ett extra öga på leveransvillkoren och kontrollera att leverantörerna har inkluderat kostnader för en säker arbetsmiljö, som byggnadsställning eller skyddsräcke. Stäm av med leverantörerna hur de säkerställer god kvalitet i utförandet. Om du jämför lönsamhetskalkyler, glöm inte att be leverantörerna räkna med samma elpris, inflation och ränta. Energimyndighetens solelportal har ytterligare råd och mallar som du kan använda.

2.

Ta referenser

Du bör alltid ta referenser när du anlitar någon. Då kan du kontrollera att företaget gör ett säkert och bra jobb, samt att hela processen kommer fungera smidigt och professionellt. Du kan också ta del av leverantörsomdömen på olika sajter.

3.

Anlita ett medlemsföretag med certifierade montörer

Svensk Solenergis medlemsföretag har alla skrivit under vår uppförandekod. Hos medlemsföretagen finns tusen certifierade montörer med stor erfarenhet av solcellsinstallationer. Här hittar du företag med certifierade montörer.

Enligt föreskrifter måste elinstallationen utföras av ett företag som är registrerat hos Elsäkerhetsverket för verksamhetstyp elproduktionsanläggningar. Om du anlitar en helhetsleverantör bör du få information om vem som står för elinstallationsarbetet.

4.

Be om dokumentation

Som innehavare av solcellerna är det du som i slutändan ansvarar för säkerheten. Installatören är skyldig att lämna över en komplett dokumentation av installationen till dig, inklusive snö- och vindlastberäkningar. Det är viktigt eftersom anläggningen behöver underhållas under sin livstid. Elinstallatören ska också genomföra en egenkontroll av arbetet som du kan be att få dokumentation från. På Svensk Solenergis hemsida finns mer om  slutdokumentation vid solcellsinstallation till privatpersoner.

5.

Fundera ett extra varv på besiktning

Har du ett äldre tak? Då kan det vara en god idé att låta besiktiga det innan du investerar i en solcellsanläggning. En nyinstallerad solcellsanläggning kan sitta uppe i över 30 år. Om du önskar en extra trygghet kan du anlita en opartisk besiktningsperson innan anläggningen tas i bruk och innan du betalar slutfakturan. Ta gärna kontakt med personen tidigt i processen så planeringen underlättas. På Svensk Solenergis hemsida hittar du besiktningspersoner med stor erfarenhet av solcellsanläggningar.

Här kan du läsa mer om säkra solcellsinstallationer

Svensk Solenergi har ingen rådgivningstjänst till privatpersoner, men det finns vissa tips och råd på vår hemsida. Bland annat kan du se om din leverantör har certifierade montörer och hitta registrerade besiktningspersoner som uppfyller våra krav. Både Elsäkerhetsverket och Energimyndigheten har bra information på sina hemsidor för den som funderar på att installera en solcellsanläggning. Elsäkerhetsverket har även råd om skötsel av anläggningen.

Behandla din solcellsanläggning med kärlek – då kommer den leverera mycket miljövänlig el under lång tid.

5 frågor om säkra solcells­installationer

1.

Orsakar solceller ofta bränder?

Det är mycket ovanligt med bränder i solcellsanläggningar. Elsäkerhetsverket har gjort en genomgång av elrelaterade bränder och brandtillbud i bostäder 2018-2022. Under de fem åren larmades räddningstjänsten till över 27 000 bostäder på grund av brand, varav drygt 3 500 av dessa bränder berodde på el. Vid 14 av dessa bränder var det en solcellsanläggning som var orsaken. Det motsvarar 0,05 procent av bostadsbränderna eller 0,4 procent av de elrelaterade bränderna i bostäder. I fem av de 14 fallen var det inte själva solcellsanläggningen, utan ett tillhörande batteri, som orsakade branden.

I händelse av brand, oavsett orsak, bör räddningstjänsten snabbt få kännedom om att det finns en solcellsanläggning på bostaden för att kunna göra en lyckad räddningsinsats. Därför är det viktigt med tydlig skyltning.

2.

Är det vanligt med felaktiga installationer av solceller?

De allra flesta installationerna genomförs korrekt. Om fel förekommer är entreprenören skyldig att åtgärda dessa. Det kan vara svårt som privatperson att avgöra vad som är korrekt och vilka regler som är tillämpliga. För att få extra trygghet kan du låta en erfaren besiktningsperson kontrollera anläggningen innan slutfakturan betalas. På Svensk Solenergis hemsida kan du se om din leverantör har certifierade montörer och hitta registrerade besiktningspersoner som uppfyller våra krav och riktlinjer.

3.

Kan jag få en elstöt av en felaktig installation?

Endast instruerad personal från ett registrerat elinstallationsföretag får hantera och ändra på solcellsanläggningens olika delar. Om du själv inte hanterar strömförande delar ska det inte finnas någon risk för elstötar. Du kan självklart använda de gränssnitt och funktioner som finns på exempelvis växelriktare och annan utrustning. Ett visst ansvar för att kontrollera och underhålla din solcellsanläggning har du som ägare av anläggningen, vilket du kan läsa mer om på Elsäkerhetsverkets hemsida.

4.

Kan solceller orsaka skador på mitt hus, exempelvis genom att vatten läcker in genom taket?

En korrekt utförd solcellsinstallation orsakar inte några skador på fastigheten. För att vara säker på att installationen genomförs på ett korrekt sätt kan du anlita ett medlemsföretag hos Svensk Solenergi med certifierade montörer. Det är exempelvis viktigt att installatören säkerställer att fästena sluter tätt mot taket så att vatten inte kan läcka in genom panelfästena. Har du ett gammalt tak bör du överväga att byta det innan eller i samband med solcellsinstallationen. En solcellsanläggning ska inte installeras på ett tak som har betydligt kortare kvarvarande livslängd än solcellsanläggningen.

Även om inte solcellsinstallationen är orsaken till skador så är det viktigt att anläggningen är försäkrad. Det ingår normalt i en hemförsäkring, men du kan behöva höja det försäkrade beloppet, om det inte redan täcker solcellsanläggningens värde.

5.

Är olyckor och fall från tak vanliga vid installationer?

Tyvärr är fall till lägre nivå en av de vanligaste olycksorsakerna inom byggbranschen. Därför finns krav på förebyggande åtgärder vid alla arbeten som innebär en fallrisk, däribland takinstallationer. För solcellsinstallationer krävs generellt ett så kallat kollektivt fallskydd, så som byggställning eller skyddsräcke. Att enbart använda skyddssele är endast tillåtet vid kortvariga arbeten. En arbetsmiljöplan ska upprättas för varje installation. Om det finns risk att falla mer än två meter ska den beskriva vilka skyddsanordningar som ska användas för att säkerställa en trygg arbetsplats. Fråga gärna hur din leverantör arbetar med skyddsåtgärder.