Svensk Solenergi | Start / Att installera solenergi / Intresseanmälan / Privatperson – intresseanmälan
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn

Privatperson – intresseanmälan

Detta är en service till privatpersoner som är intresserade av att installera en solenergianläggning. Medlemsföretagen i Svensk Solenergi arbetar med både solvärme och solel.

Genom att fylla i en intresseanmälan kommer du i kontakt med alla våra medlemsföretag och det spelar ingen roll om du är sommarstugeägare som söker en självförsörjande solelsanläggning eller söker en solel- eller solvärmeanläggning för villa eller radhus. Här finns såväl systemleverantörer och installatörer som el- och fjärrvärmebolag representerade.

Fyll i dina uppgifter i formuläret (GDPR). Alla fakta gör skillnad – ju mer information, desto bättre respons. Våra medlemsföretag tar vid och svarar dig med den information du efterfrågar eller tar kontakt via telefon.


OBS! Har du frågor av allmän karaktär eller är intresserad av solkyla ska du istället skicka en fråga till
info @ svensksolenergi.se