Svensk Solenergi / Att installera solenergi / Solelportalen– Energimyndigheten
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn

Solelportalen– Energimyndigheten

 

Energimyndigheten har tagit fram solcellsguiden - från idé till färdig anläggning i två varianter som återger informationen från Solelportalen i ett enkelt och överskådligt format:

 

Mer information hos www.solelportalen.se

 

Intresseanmälan