Solkartor

Som ett svar på det ständigt ökade intresset för solenergi, bistår allt fler kommuner och energibolag med kartläggningar av solenergipotentialen där du bor.

Med interaktiva solkartor kan du exempelvis se hur mycket solen strålar på ett visst tak för att bedöma om en installation av solceller och solfångare är möjlig.

Sök efter solkartor i din kommun nedan. Observera att det är kommunerna som tillhandahåller information om solkartorna. Om det saknas solkartor för din kommun, hör du av dig direkt till din kommun och lämnar in en begäran.

OBS! Det kan upplevas som att sökfunktionen hänger sig men det betyder bara att vi inte har någon solkarta över din kommun.

Solceller på ditt tak?

Hör gärna av dig till något av våra medlemsföretag om du vill få mer information om hur en installation görs bäst i ditt hem.

 

Kammakargatan 22
111 40 Stockholm

Tel: 08-441 70 90
info@svensksolenergi.se
Org.nr: 882601-2711

Följ oss

© Svensk Solenergi 2021