Frågor och svar

Är du osäker på om solenergi är ett bra alternativ? Längst ner på sidan listar vi några av fördelarna med denna fantastiska energikälla.

Hur mycket solenergi finns det?

Energin från mindre än två timmar av solens strålar mot jorden skulle räcka till hela världens energibehov. Vi kan inte använda allt, långt därifrån, men nog skulle vi kunna ha mer än bara 1 procent av vår elkraft från solen. Om vi hade kunnat ta tillvara på solinstrålningen utanför vår atmosfär hade det räckt med bara en timme.

Hur mycket solenergi används i Sverige?

Förra året kom ungefär 1 % (1 TWh) av det svenska elbehovet från solenergi. I Danmark är motsvarande siffra 3% och i Nederländerna 5%.

Hur mycket solenergi skulle kunna användas i Sverige?

Om solkraften fortsätter öka i dagens takt borde det inte vara omöjligt att nå 30 TWh 2030. Mer om den prognosen och hur vi har räknat hittar du här.

Kan solkraft verkligen vara lönsamt?

Ja verkligen, genom både lägre total elkostnad och, enligt flera fastighetsägare, även högre fastighetsvärde.

Måste solceller alltid vara svarta, fyrkantiga och blanka?

Nej, de finns i olika färger, former och ytskikt. Här händer mycket tekniskt, inte minst i svenska företag. Här hittar du våra medlemsföretag.

Kommer alla solceller från Kina?

Nej. Liksom det mesta i elektronik- och teknikväg produceras mycket där, men även i många andra länder inklusive i Europa. Men det finns steg i solcellstillverkningen som väldigt ofta är gjorda just i Kina, så fråga gärna din leverantör var solcellerna kommer från.

Vad gör man när solen inte skiner? Är det verkligen lönt i Sverige, när vi har så mörkt och kallt på vintern här?

Ja, solpaneler ger effekt alla timmar utom när det är mycket mörkt, men du som kan lagra din solel kan använda den även då. Och solceller är faktiskt mer effektiva i kyla än i värme, så temperaturen är inget problem.

Är det inte bättre att fortsätta satsa på de kraftslag som vi redan har mycket av i Sverige?

När Sveriges elbehov ser ut att fördubblas de närmaste åren behöver vi all fossilfri el vi kan producera. Då har vi inte råd att avstå från solen. Ju fler olika fossilfria kraftslag vi har, och ju bättre vi kan lagra elproduktion som varierar, desto starkare och mer robust elsystem får vi. Vilket Sverige verkligen behöver, inte minst av säkerhetsskäl.

Hotar inte solparker jordbruksmark?

Nej, Sverige har stora markytor som inte används eller ens kan användas till jordbruk. De kan användas till solbruk. Och med s.k. agrivoltaisk teknik kan jord- och solbruk kombineras på samma mark. Här kan du läsa mer om det.

Hur vet man att man hittar en seriös leverantör?

Man anlitar en medlem i Svensk Solenergi, hela listan hittar du här.

Lilla solenergiskolan

Varför solenergi?

 • Det är en förnyelsebar energikälla som inte tar slut.
 • Det är roligt och tidsenligt.
 • Det ger dig möjligheten att minska dina elkostnader.
 • Du kan sälja vidare elen du lagrar med ett batteri och därmed tjäna pengar på solenergi.
 • Solceller har en lång levnadstid och är gynnsamt över tid.
 • Det skapar nya jobb.
 • Det ökar värdet på ditt hus.
 • Det kan jämföras med allemansrätten på så sätt att solen är gratis och finns för alla.
 • Du kan få hjälp och stöd med installationen, men samtidigt bli självständig och mindre beroende av elmarknaden.

 

Om du väljer en installatör som är medlem i Svensk Solenergi finns det dessutom fler fördelar

 • Du får professionell hjälp av en installatör som följer våra medlemsvillkor samt Code of Conduct.
 • Du får en installatör som är uppdaterad på de senaste regelverken och myndighetskraven.
  Gör som många andra – tänk på framtiden och börja leva på solenergi redan idag!