Svensk Solenergi har tillsammans med nio företag inom branschen skrivit ett brev till statssekreterare Carolina Lindholm om årsskiftesproblematiken kring det gröna avdraget.