31 oktober 2023 |

Biologisk mångfald i solparker

Markbundna solparker i Sverige har potentialen att gynna biologisk mångfald med hjälp av ekovoltaik, ett sätt att kombinera solenergiproduktion med naturvård. Svensk Solenergi har varit med och handlett ett examensarbete som utforskar vad som krävs för att integrationen ska bli mer attraktiv.

I takt med Sveriges övergång till förnybar energi och ökad elektrifiering ökar solenergins betydelse. När utbyggnaden av solparker accelererar är det även viktigt att tänka på den biologiska mångfalden.

Examensarbetet av Måns Ljungström och Johanna Hörnelius, Chalmers, granskar hur solparker i Sverige använder ekovoltaik i sin design och vad som krävs för att främja detta. Resultaten visar att användningen av ekovoltaik har ökat. Branschen efterlyser mer forskning, tydliga regler och standardiserade mätmetoder för biodiversitet. Samtidigt pekar studien på möjligheten att koppla investerares och markägares intressen till biodiversitet med ekonomiska incitament.

Läs hela studien nedan
  • Inga träffar.