13 december 2022 | ,

Brev till Energi- och näringsministern

EU har på sistone kommit med många idéer för hur vi ska få till mer solenergi i Europa, bland annat att vi ska kräva solceller på byggnader. Vi har dock ett förslag som i Sverige skulle ge mycket mer solel utan att regeringen behöver tvinga någon till något. Det handlar om att ta bort energiskatten på egenanvänd el, vilket görs tekniskt så att gränsen för skattebefrielse av egenanvänd el tas bort.

Förslaget föreslås kunna ge 5 TWh elproduktion per år, som skulle ha en viktig dämpande effekt på elpriset under dagtid på sommarhalvåret.  Med den nya nivån för energiskatt på el på 39,2 öre per kWh beräknas de minskade skatteintäkter till omkring 137–490 Mkr.

  • Inga träffar.