15 augusti 2023 |

Brev till finansdepartementet

I mitten av juli skickade Svensk Solenergi tillsammans med ett antal medlemmar in ett brev och en förfrågan om möte med ansvarig statssekreterare på Finansdepartementet.

Brevet berör årsskiftesproblematiken som riskerar att drabba våra medlemsföretag och privatpersoner som väljer att nyttja det gröna avdraget. Ta del av brevet här nedan.

  • Inga träffar.