Certifiering

Varför

Solcellsbranschen är en snabbt växande bransch där kvaliteten på installationer kan variera. Som ett led i Svensk Solenergis arbete för hög kvalitet i branschen utformar och genomför vi personcertifieringar. En säker arbetsplats och en väl utförd installation skall vara självklart när ni väljer ett medlemsföretag hos Svensk Solenergi med certifierad personal.

Det finns tydliga regelverk kring installation av solceller: bygglov- och anmälningsplikt, egenkontroll av elinstallation och krav på upprättande av arbetsmiljöplan. Ändå utförs var fjärde elinstallation av en person som inte är registrerad hos elsäkerhetsverket eller tillhör ett registrerat företags egenkontrollprogram.

Vi vill nu synliggöra de solcellsmontörer som uppfyller kraven för kvalitativa installationer. De godkända montörerna har rätt att använda sig av detta märke:

Så går certifieringen till

Certifieringen består av ett teoretiskt test, om max 60 minuter, som görs på webben och täcker frågor som är relevanta för målgruppen inom arbetsmiljö, elsäkerhet, elinstallationsregler, kabelförläggning, kontakteriing, märkning och egenkontroll. Certifieringen ges ut av Svensk Solenergi baserat på ett godkänt digitalt prov, samt intyg och praktisk kompetens från tidigare eller nuvarande arbetsgivare. Du som gör provet har 5 försök på dig och för att få Godkänt krävs 70% rätt svar på frågorna. Frågorna delas inte ut som instuderingsfrågor.

Provet består av 50 slumpmässigt utvalda frågor ur vår frågebank i kategorierna 

 • Arbetsmiljö och säkerhet
 • Produktkunskap och DC-projektering
 • Mekaniska infästningar, ballast och takkunskap
 • Elinstallationslagar och -regler
 • Övriga teman som behandlas är egenkontroller, dokumentation, elsäkerhet, kabelförläggning, kontaktering och montagesystem

Om det uppstår meningsskiljaktigheter kring givna svar på frågorna efter genomfört prov, är det en teknisk kommitté (se nedan) som fäller avgörandet.

Här på vår hemsida kan man se vilka som är certifierade, var de jobbar och vad de har e-postadress.

Svensk Solenergi följer den nya SIS-handboken Handbok för montering av utanpåliggande solpaneler på yttertak*, SIS HB 537, 2021, och därmed även de skrifter som den hänvisar till, exempelvis SEK Handbok 457 Solceller.
*978-91-7162-902-9

Observera att nya användare till ceritifieringsprovet laddas upp med cirka en veckas mellanrum. Ifall provet skall skrivas vid en viss tidpunkt av en grupp montörer och inloggning skall skickas ut synkroniserat behöver detta stämmas av med oss.

Efter avklarat certifieringsprov meddelas användaren via email som bekräftar resultatet. Kort därefter kommer personen listas längre ner på denna sida. Inget fysiskt intyg skickas.

 

Kunskapskrav

Det finns inga formella förkunskapskrav för certifieringen. Du kan ha tillägnat dig kunskapen på olika sätt, till exempel genom din anställning eller genom en utbildning. Du som arbetsleder eller utbildar solcellsmontören ombeds på anmälningsblanketten intyga dennes praktiska kompetens. Den praktiska kompetensen intygas i första hand av arbetsgivare eller tidigare arbetsgivare. Vid fall av längre praktisk utbildning kan även utbildare intyga den praktiska kompetensen. För att validera att sådan kunskap finns utförs stickprov efter det teoretiska provet.

 

Giltighetstid

Certifieringen är personlig och gäller i 5 år, därefter krävs omcertifiering.

 

Avgift för certifiering

Det finns två upplägg för betalning av certifiering:

 1. Abonnemang - endast för våra medlemsföretag.
 2. Enstaka certifiering - kan tecknas av vem som helst.

För våra medlemsföretag

Årsabonnemang 2022

 • Medlemsföretag nivå Koppar: 5 000 kr (ex moms) gäller endast för tre certifieringar.
 • Övriga medlemsföretag: 20 000 kr (ex moms) gäller för obegränsat antal certifieringar.

Teckna abonnemang med det här formuläret.
Anmäl därefter montörer för certifiering med det här formuläret.

Enstaka montörer utan abonnemang

 • 2 000 kr (ex moms) per montör.

Beställ certifiering med det här formuläret.

 

För övriga företag

Enstaka montörer

 • 7 000 kr (ex moms) per montör.

Beställ en certifiering med det här formuläret.

Utbildningsföretag som är medlemmar i föreningen och kan visa att en person gått deras utbildning (som kansliet sett studieplan på och godkänt) får erbjuda certifieringen till icke-medlemmar för 2 000 kronor om det utbildande medlemsföretaget har ett årsabonnemang. Detta förutsatt att det utbildande medlemsföretaget håller i provet och sköter viss administration kring certifieringen av sina studenter.


För privatpersoner

Beställ en enskild certifiering med det här formuläret.

 

Ta del av branschstudie

Läs rapporten skriven av Andrea Carlgren för Svensk Solenergi

Rapporten "Roller, utbildning och certifiering i solelsbranschen" syftar till att undersöka vilka roller som kan definieras i den relativt unga solenergibranschen för att i framtiden eventuellt kunna utöka certifieringen att inkludera även dessa grupper. Här att föreslås också en struktur för hur en certifiering skulle kunna läggas upp, samt en beskrivning av utbildningslandskapet. Denna rapport fokuserar på solcellsmarknaden som är avsevärt mycket större än solvärmemarknaden i Sverige just nu.

Teknisk kommitté

Om det uppstår meningsskiljaktigheter kring givna svar på frågorna efter genomfört prov, är det en teknisk kommitté som fäller avgörandet.

Här är personerna som ingår i kommittén:

Anna Svensson
Innovationschef, Soltech Energy

Tim Ljunggren
CTO, Senergia

Axel Alm, vd
Solkompaniet

Alexander Hermansson
Produktutvecklingschef, Weland Stål

Samer El-Khatib
Lednings- & organisationsutvecklare, Smart Solar Norden

Mikael Johansson
Senior Technical Sales, Solelgrossisten

Jonas Bigelius
Partner / L&D Specialist, Svea Solar