24 juni 2021 |

Debatt: Solkraft på åker är ett samhällsintresse

På ATL Debatt publiceras idag ett inlägg signerat av tolv företrädare för den svenska solelsindustrin, bland andra Anna Werner, VD för Svensk Solenergi. De menar att övergången till helt förnybar elproduktion kräver ny syn på hur mark kan användas.

Elektrifieringen av Sverige kommer begära betydligt mer energi och takten behöver öka för att om mindre än två decennier nå målet om 100 procent förnybar elproduktion. Sol behandlas fortfarande som ett mindre betydelsefullt energislag, när det borde vara precis tvärtom. Det här skriver de tolv företrädarna för den svenska solelsindustrin.

Däremot nämner de att utan en nationell plan är det svårt för länsstyrelserna att ge tillstånd. Solkraften bör betraktas som ett väsentligt samhällsintresse, som kan bidra till energiomställningen samt ge stora mängder förnybar energi.

Anna Werner tillsammans med de övriga representanterna fortsätter och poängterar att det inte finns en konflikt mellan ett livskraftigt jordbruk och solkraft. Solcellsparker skadar inte marken utan är ett sätt för lantbruket att få lönsamhet i verksamheten medan jorden delvis brukas eller vilar. Mark som vilar binder koldioxid och är en reell kolsänka.

I EU:s strategi för biologisk mångfald 2030 slås det fast att förnybar energi är av grundläggande betydelse för att bekämpa klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald. Solcellsparker kan byggas utan subventioner, i anslutning till befintliga nät, och tar inte mer än drygt ett år att färdigställa.

För att påskynda utvecklingen föreslår de tolv företrädarna för den svenska solelsindustrin:

  • att storskalig solkraft utses till riksintresse
  • att regeringen tar fram ett nationellt mål och strategi för en solkraftens utbyggnad
  • att Miljöbalken ändras så att mark enklare kan tas i anspråk för solcellsparker
  • att regionala och kommunala utvecklingsplaner ska innehålla anvisad, särskilt lämplig, mark
  • att överföringstariffer inklusive ersättning för nätnytta utformas så att de speglar de faktiska värden som solkraften skapar i elnätet

 

Avslutningsvis skriver de att solkraft är en bevisat snabb lösning som kan tillföra betydande mängder lokalt producerad, helt förnybar och billig energi som kan bli en utmärkt inkomstkälla för ett levande lantbruk.

 

Anna Werner, VD Svensk Solenergi

Wilhelm Löwenhielm. Grundare och styrelseordförande Alight

Andreas Brännström, Director Business Development, Better Energy

Johan Skördare, VD EnergiEngagemang

Ted Bergdahl, Kommunikationschef Sverige, European Energy

Anders Hjärpe, Grundare och Business Developer Kraftpojkarna

Christophe Desplats-Redier, Regional Director, NEOEN

Holger Bang. Investment Director Nordic Solar

Johan Öhnell. Ordförande Solkompaniet

Linus Baihofer Werner, Grundare och VD Save by Solar

Erik Martinson, VD och ägare Svea Solar

Charlotta Winkler, Technical Director Solar Energy, WSP

 

Läs hela debattinlägget i sin helhet på: ATL Debatt

 

För mer information, kontakta Anna Werner, VD Svensk Solenergi.

  • Inga träffar.