14 oktober 2021 |

Elsäkerhetsverket: Säljstopp av växelriktare

Elsäkerhetsverket har meddelat att de inför ett försäljningsförbud av växelriktare typ Solis-3P8K-4G.

Enligt myndigheten finns det en hög risk att solcellsanläggningar med denna typ av växelriktare installerad kan medföra en oacceptabel störning på radiokommunikationen. De menar även att den standard som det hänvisas till visar att tillverkaren inte sett till att uppfylla skyddskravet då standarden inte täcker det.

Läs mer om ärendet på Elsäkerhetsverkets hemsida.

  • Inga träffar.