4 december, 2021 |

Försäljningsförbud på grund av EMC

Elsäkerhetsverket har kontrollerat komponenter i solcellspaneler från  elva olika företag. Av dessa fick tre försäljningsförbud då de inte klarade kraven för elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). Kontrollen bygger på anmälningar som kommit in till myndigheten. Befintliga installationer ingår inte i beslutet.

Några modeller av optimerare säljstoppas. Elsäkerhetsverket har även beslutat att tillverkare ska återta aktuella modeller från sina återförsäljare.

– SolarEdge överraskades av det tillkännagivande som  Elsäkerhetsverket har lämnat gällande vissa av våra effektoptimerare, säger Daniel Sjödin, Country Manager Sweden, SolarEdge.

– Vi vill klargöra att alla aktuella SolarEdge-produkter är testade, godkända och uppfyller EU:s bestämmelser, inklusive EN61000-6-3, den EU-standard som är direkt kopplad till EMC-direktivet.

– Även om vi till fullo inte håller med om detta beslut har SolarEdge redan påbörjat övergången till nästa generations effektoptimerare, vilket inkluderar de nyligen lanserade S440, S500, P950 och P1100. De uppfyller alla EU:s nya standard för EMC, EN55011. Vi kommer att samarbeta med våra kunder för att övergå till dessa nya modeller på ett smidigt sätt och uppfylla alla lokala bestämmelser.

ta ej bort

Följ oss på sociala medier

Kammakargatan 22
111 40 Stockholm

Tel: 08-441 70 90
info@svensksolenergi.se
Org.nr: 882601-2711

Följ oss

© Svensk Solenergi 2021