6 juli 2023 |

Energidelning i virtuella nät

Rapporten om virtuell energidelning är nu färdig. Virtuell delning innebär i korthet att el delas mellan slutkunder genom det allmänna elnätet. Idag finns tyvärr ingen modell för virtuell delning i Sverige. Detta kan ställas i relation till fysisk delning, som innebär upprättandet av lågspänningsnät, mikronät, som kan byggas mellan byggnader och närliggande fastigheter som varit tillåtet sedan 1 januari 2022. Rapporten är framtagen av energicentrum Gotland, Solisten, Svensk Solenergi, Västerås Stad och Solelkommissionen.

  • Inga träffar.