1 december 2020 |

Energiföretagen presenterar Rikta Rätt

Svensk Solenergi har tillsammans med Energiföretagen genomfört webbinariet "Rikta Rätt stöd vid solcellsinstallationer" och lanserat en ny lista med godkända växelriktare.

Webbinariet den 30 november blev både lyckat och välbesökt. Tack till alla som deltog!

Bakgrunden till Rikta Rätt är att växelriktare måste uppfylla vissa (främst av EU) ställda krav innan de ansluts till elnätet. Elinstallatören anmäler uppgifter (från producenten) om växelriktare i en föranmälan till elnätsföretaget, som ska kontrollera att kraven för växelriktaren uppfylls.

Därför har Energiföretagen nu lanserat en lista över godkända växelriktare på sin webbplats – Rikta Rätt. Samma typ av förfarande tillämpas redan i Danmark.

Tanken är att Rikta Rätt ska förenkla anmälan av växelriktare och säkerställa att de uppfyller kvalitets- och säkerhetskrav. För att komma med på listan behöver uppgifter om växelriktaren mejlas in till Energiföretagen Sverige. En bedömningsgrupp granskar anmälningar och inkluderar efter godkännande nya växelriktare på listan. I bedömningsgruppen ingår representanter från flera elnätsföretag.

Se inspelningen från webbinariet

 

  • Inga träffar.