21 april 2022 |

EU möjliggör sänkt solmoms

Ett nytt EU-direktiv ger medlemsstaterna rätt att införa reducerad moms på leverans och installation av solpaneler.

De ändrade skattesatsreglerna i EU:s mervärdesskattedirektiv innebär att medlemsländerna nu har rätt att införa reducerad skattesats på leverans och installation av solpaneler på och invid privata bostäder, liksom bostäder och offentliga och andra byggnader som används för verksamheter av allmänintresse (ny punkt 10 c i bilaga III,  mervärdesskattedirektivet).

I dagsläget är momsen på solpaneler 25 procent i samtliga led. I det tidigare mervärdesskattedirektivet fick medlemsländerna endast ha en reguljär momssats om minst 15 procent, och två reducerade över 5 procent. Det nya direktivet ger medlemsländerna möjlighet att inför ytterligare två momssatser: en superreducerad momssats som är mellan noll och fem procent, samt en nollskattesats. Den senare kallas kvalificerat undantag, och innebär att företaget har full avdragsrätt för momsen på inköp, och säljer vidare momsfritt. Att införa någon av de lägre momssatserna för solpaneler kan ske när som helst, möjligheten är inte tidsbegränsad som för andra varor och tjänster som räknas upp i direktivet.

Skattesatsförslaget beslutades på Ekofinrådets möte 5 april 2022.

Svensk Solenergi söker svar på om "solar panel", som direktivet talar om, även omfattar solfångare. Vilket det rimligtvis borde göra. Vi återkommer med besked. (Sidan uppdateras).

Läs EU-direktivet

  • Inga träffar.