28 augusti 2018 |

EU-tullar på solceller och moduler från Kina avskaffas

EU-kommissionen avser att som planerat avskaffa tullarna och reglerna kring MIP för kinesiska solceller och moduler den tredje september 2018.

Under 2017 beslöt kommissionen att förlänga tidigare strafftullar mot Kina och sänka nivåerna för MIP – överenskommelsen om Minimum Import Prices med Kina – till september 2018. Därefter skulle tullarna avskaffas.

Se Förlängda EU-tullar på solceller och moduler från Kina, 21 sept 2017.

Inför beslutet att avskaffa tullarna har EU-kommissionen avslagit en begäran om en ”Expiry Review” som lämnades in i juni och hållit ett extra möte om tullarna med EUs medlemsstater. Vid det mötet stödde en stor majoritet av medlemsstaterna planerad utfasning av handelsåtgärderna mot Kina. Därmed kommer de att avslutas som planerat den tredje september.

Svensk Solenergi är, liksom Sverige, generellt sett för frihandel och vi har framfört våra synpunkter såväl till svenska beslutsfattare som på EU-nivå. Vi tog då ställning mot den förlängning av tullar som beslutades under 2017 och ser det som mycket positivt att man nu genomför den utlovade utfasningen.

Det är dock svårt att säga exakt vad beslutet att inte längre belägga kinesiska solcellsmoduler med tullar kommer att innebära för marknadsutvecklingen. Men en trolig effekt är att vi får se ett globalt skifte i modulleveranserna, lägre modulpriser och en växande europeisk marknad. En marknad som de senaste åren varit på tillbakagång.

Analys – vilka konsekvenser kan avskaffandet av tullarna få?

  • Inga träffar.