Svensk Solenergi | Start / Fakta om solenergi / Solkyla
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn

Solkyla

Det finns ett ökande behov att kyla byggnader och behovet att kyla byggnader har ett starkt samband med solstrålningen.

Det finns två olika sätt att använda energin i solstrålningen för att kyla en byggnad. Man kan kombinera solceller och en traditionell eldriven kompressorkylmaskin (som finns i alla kylskåp) och man kan kombinera solfångare och en värmedriven kylprocess som bygger på sorption, absorption eller adsorption, vanligast är absorptionskylmaskiner.  

Vad som är bäst beror lite på förutsättningarna. Man får fler kWh värme från en solfångare än kWh el från en solcell, men en vanlig kylmaskin ger mer kWh kyla per insatt kWh elenergi än en absorptionskylmaskin ger kWh kyla per tillförd kWh värmeenergi. 

Vi har ett par värmedrivna solkylaanläggningar i Sverige och internationellt, Solar heating & Cooling programme, handlar det mycket om att öka utbytet av kyla från och minska storleken på olika absorptionskylmaskiner.

Kontakta oss

Svensk Solenergi
Kammakargatan 22
111 40 Stockholm

08-441 70 90

öppet vardagar 09–12

info@svensksolenergi.se