13 juli 2023 |

Fallskydd och takarbete

Fallskydd och takarbete – lämpliga kurser

I listan hittar ni några alternativ till grundläggande utbildning i fallskydd och säkerhet vid arbete på tak. Att jobba som solcellsmontör eller elektriker på höga höjder kräver riskmedvetenhet och ett säkerhetstänk. Hanteringen av fallskydd är ett moment som behöver gå rätt till varje dag. Att genomgå en kortare utbildning är en bra förberedelse inför att komma ut i arbetet. Därför har vi sammanställt en lista på ett par lämpliga alternativ. Kontrollera gärna att utbildningen innehåller rätt praktiska moment, så att du lär dig att känna igen och hantera utrustningen.

Fler kurser relaterat till installation av solenergi hittar du i vårt kalendarium utbildningar. Längre ner på sidan hittar du även ett rekommenderat kursinnehåll för utbildning av solcellsmontörer.

Fallskydd – Arbete på tak

Utbildningen ger en genomgång av säkert arbete på tak och hur man bygger säkra förankringspunkter. Utbildningen hålls av Skydda.se

Arbeta säkert på tak

Teori blandas med praktiska övningar och vi går bland annat igenom de regler och författningar som gäller och vilka rutiner du behöver för att arbeta säkert. Utbildningen hålls av Klätterteknik AB.

Fallskydd, Arbetsledning

Kursen Fallskydd Arbetsledning har som mål att skapa säkra arbetsplatser genom att ge dig som planerar och leder arbeten i fallriskmiljöer den kunskap du behöver för att förebygga olyckor. Utbildningen hålls av Klätterteknik AB.

Fallskydd bas

För att förebygga olyckor och rädda liv krävs kunskap. Därför ställer Arbetsmiljöverket kravet att alla, som ska arbeta i fallriskmiljö över 2 meter, ska gå kursen Fallskydd Bas. Utbildningen hålls av Klätterteknik AB.

Fallskydd vid takarbete

I våra utbildningar får användaren en gedigen kunskap om gällande regelverk, praktiskt handhavande och hur man räddar en nödställd kollega. Utbildningen hålls av Crux Klätter och säkerhetsutrustning AB.

Kontroll av fallskyddsutrustning

Här har du möjlighet att utbilda dig till en nivå som medför att du är ”kompetent” att kontrollera den vanligast använda fallskyddsutrustningen. Utbildningen hålls av Crux Klätter och säkerhetsutrustning AB.

Utbildning - Fallskydd med evakuering

Denna utbildning vänder dig till alla som arbetar med höghöjdsarbete: på tak eller andra höga höjder. Fallskydd är också viktigt för arbetsledare och chefer som har ett övergripande arbetsmiljöansvar för personer som arbetar ovanför marken. Utbildningen hålls av TA- Utbildning.

Arbete på tak

Du kommer att få en ökad förståelse för de lagar och föreskrifter som gäller, hur du arbetar säkert på tak och minimerar de risker som finns samt hur du räddar en nödställd person. Utbildningen hålls av IRSE.

 

 

  • Inga träffar.