4 juli 2022 |

Fler slipper lägga moms på försäljning av el

Omsättningsgränsen för momsbefrielse höjs nu till 80 000 kronor per år, från tidigare 30 000 kronor. Det gör att det kommer bli ekonomiskt intressant för fler hushåll att fylla taket med solceller.
Höjningen genomfördes den 1/7 och gäller för år 2022 och framåt. De innehavare av solelanläggningar som tidigare har varit momspliktiga på grund av att försäljningen av el samt andra varor och tjänster överstigit 30 000 kronor kan nu undantas så länge försäljningen håller sig under 80 000 kronor.

Den som de senaste två åren haft en omsättning där beskattningsunderlaget understigit 80 000 kronor per år kan ansöka om momsbefrielse hos skatteverket för i år.

Från 1 juli gäller också att man definieras som mikroproducent även om man säljer mer el än man köper per år. Båda ändringarna gör det mer lönsamt att dimensionera solcellsanläggningar för att sälja överskott av el. Det kan leda till större och mer kostnadseffektiva solcellsanläggningar för privatpersoner och små näringsidkare.

Annat att komma ihåg i sammanhanget är:

 1. Skattereduktionens begränsningar
  • Maximalt för 30 000 kWh per år
  • Maximalt för den mängd el som köpts in under ett år
 2. Inkomstskatt på inkomst från bostad
  • Om försäljningen av el och andra inkomster från privatbostaden (t.ex. uthyrning av bostad eller försäljning av produkter) uppgår till mer än 40 000 kronor per år ska inkomstskatt betalas på det belopp som överstiger 40 000 kronor.
  • Skattesatsen är 30 %.

 

Frågor? Kontakta Oskar.

 

 • Inga träffar.