30 april 2020 |

Fler småhusägare vill ha solpaneler – men utvecklingen hämmas

En nyligen lanserad studie bland svenska husproducenter pekar på att allt fler blivande småhusägare vill ha solcellsanläggning. Trots det ökar inte installationstakten så mycket som den borde.Den i särklass vanligaste anledningen till att det ändå inte blir någon anläggning är tuffa lånevillkor och bankernas finansieringskrav. Många husproducenter menar också att det osäkra solcellsbidraget är hämmande och fördröjande i processen.

Producenterna upplever vidare att det är komplicerat att förklara anläggningarnas kalkyler för blivande husägare. Kalkylerna innehåller så pass många variabler, som dessutom är svåra att förutsäga.

Bakom rapporten “Mer solel i småhusproduktionen”, står Lars Anebreid från HB Liama och Lars Andrén från DrivKraft Andrén AB. Studien gjordes 2019 och släpptes 2020.

Här finns rapporten i sin helhet som pdf.

Presentation från webbinarium 14 maj finns här.

  • Inga träffar.