11 februari 2022 |

Flest hushåll med solceller i Uppsala

En ny sammanställning gjord av Svensk Solenergi på data från Energimarknadsinspektionen (Ei) visar att Uppsala är den kommun i landet som hade flest antal hushåll som matade in el på lågspänningsnätet år 2020.

Det betyder att hushållen i Uppsala hade flest solceller år 2020. Det är nämligen högst ovanligt att hushåll matar in kraft av annat slag på nätet än solkraft. Sammanställningen visar att 1 301 av de 90 718  hushåll i Uppsala som använde sitt elabonnemang någon gång under 2020 även använde det till att mata in el på nätet, inte bara till att mata ut el från nätet.

Det är såklart spännande att Uppsala är den kommun som toppar listan. Hela tre kommuner har ju såväl fler invånare som fler hushåll (Stockholm, Göteborg och Malmö).

Anledningen till den fina placeringen för Uppsala vad gäller solcellsinnehav år 2020 kan vara att det är en relativt hög andel småhus i kommunen, såväl för permanent som fritidsbruk. Medelinkomsten är också relativt hög (disponibel inkomst för hushållen snittade på 496 000 kronor år 2020, enligt SCB). I Uppsala finns också världsledande forskning på solceller. Inspiration från universitetet och Ångströmlaboratoriet skulle kunna ha bidragit till att öka antalet solcellsinstallationer i kommunen.

Göteborg hade näst flest hushåll med solceller (1 218) och Gotland tredje flest (1 007).

Under 2020 matade i genomsnitt 1,07 procent av hushållskunderna in el i nätet, vilket är en kraftig ökning från 2019 (0,67) och 7,6 gånger högre andel än 2016 (0,14 procent).

 

Uppsala flest men Kinda bäst

Flest är inte nödvändigtvis bäst. I Östergötlands län har vi Kinda kommun med ca 10 000 invånare och slogan/tagline A different Kinda life. Hela 187 av de 6 114 hushåll som använde elnätet 2020 hade solceller. Det blir en andel om 3,1 procent. Kinda var därmed klart bäst på solceller. Gnesta var näst bäst. Där matade 3,0 procent av de hushåll som använde elnätet år 2020 även ut el till nätet. Trosa var tredje bäst med 2,9 procent.

  • Inga träffar.