6 oktober 2020 |

Försvarsmakten överklagar solcellsfrågan

Ett beslut från Länsstyrelsen i Skåne tidigare i år gjorde att sju husägare fick rätt att sätta upp solceller på sina tak. Trots att Försvarsmakten menade att det kan påverka deras anläggningar.

Tvisten om huruvida några Näsetfamiljer ska få sätta upp solceller på sina tak eller inte är återigen en fråga för regeringen. Efter ett avslag från Länsstyrelsen tidigare i år vänder sig Försvarsmakten åter till regeringen för att få rätt i frågan om att solcellstaken på Näset kan skada rikets säkerhet. Det blir upp till regeringen att avgöra hur skadliga solcellerna är.

Husen ligger i ett område som Försvarsmakten klassar som riksintresse. Med hänvisning till rikets säkerhet stoppade därför myndigheten i februari sju husägare från att ha solceller på sina tak. Då valde kommunen ändå att bevilja bygglov. Försvarsmakten överklagade sedan detta till länsstyrelsen och fick avslag.

För att få veta mer om det specifika ärendet finns handlingar från Länsstyrelsen i Skåne att läsa här.

Det pågår en utredning om solcellsanläggningars eventuella påverkan på totalförsvarets anläggningar av Elsäkerhetsverket och Försvarsmakten, efter ett beslut av regeringen.

Bygglovskravet för solceller slopades 2018. Trots det har frågan om lovplikten visat sig fortsatt snårig. Därför har Svensk Solenergi har tagit upp frågan kring byggplikten för solcellsanläggningar tidigare i  ett pm som reder ut när bygglov måste sökas och när det räcker med att göra en bygganmälan.

  • Inga träffar.