13 augusti 2021 |

Fortsatt stark uppgång i juli

Antalet föranmälningar fortsätter att stiga. Under årets första 7 månader var antalet föranmälningar cirka 19 000, det vill säga 36 procent högre än under de första 7 månaderna förra året. Av dessa gjordes 2 200 under juli månad.

Svensk Solenergi har sammanställt statistik över föranmälningar från de tre elnätsföretag som står för 60 procent av marknaden och därefter använt den för att approximera hela marknaden.

Flest föranmälningar, 3 500, gjordes i maj. Därefter har antalet sjunkit i två månader. Det kan förklaras av den extrema hettan som gjorde att en del privatpersoner valde att åka på semester och sköt upp eller tidigarelade sina installationer. Juli var en svagare månad även förra och förrförra året än april–juni.

Om antalet installationer skulle följa en linjär trend i år, som förra och förrförra året, kommer det finnas över 100 000 anläggningar vid kommande årsskifte, varav 34 000 från i år. Det betyder att antalet installationer ökar med 52 procent i år jämfört med 2020. Ökningstakten, däremot, ökar med 55 procent eftersom 22 000 installationer gjordes under 2020.

Fakta

Solcellsinstallatören/elektrikern lämnar in föranmälan till den lokala elnätsmonopolisten innan själva installationen av solcellerna påbörjas. Elnätsföretaget måste nämligen veta att kunden vill koppla upp sina solceller mot nätet och göra plats för detta. Det kan ta tid att få godkänt från elnätsföretaget, som också kommer berätta vilka krav som gäller den enskilda anslutningen. Den som väljer att bygga en stand-alone-anläggning, alltså en solcellsinstallation som inte är ansluten till elnätet, behöver inte anmäla det till elnätsföretaget.

  • Inga träffar.