26 januari 2023 |

Fortsatt stort behov av solcellsmontörer

I en växande och relativt ny bransch ser Svensk Solenergi ett stort behov av utbildad arbetskraft. Den vanligaste yrkesrollen som efterfrågas är montörer, därefter projektörer och alla personer med kunskap och behörighet inom el.

Branschen växer med omkring 50 % per år och det är redan stor brist på arbetskraft för såväl enkla som mer avancerade arbetsuppgifter. Svensk Solenergi bedömer att branschen idag uppgår till cirka 8 000 heltidstjänster och att detta antal skulle kunna dubbleras inom kort givet nuvarande efterfrågan. Den överlägset vanligaste yrkesrollen är solcellsmontör.

Svensk Solenergis vision är att alla solcellsmontörer i Sverige är certifierade hos föreningen. Detta för att vara säkra på att installationerna genomförs med hög kvalitet i arbete, arbetsmiljö och säkerhet. Det är ingen längre akademisk utbildning som behövs, utan det räcker med ett antal månaders utbildning. Vi har sammanställt ett rekommenderat kursinnehåll och tillhörande intyg för blivande solcellsmontörer på vår hemsida.

Det råder stor brist på solcellsmontörer i hela landet. Det utgör en utmaning för den snabbt växande branschen, men också en möjlighet för många till anställning.

  • Inga träffar.