Vanliga frågor & svar

Svensk Solenergi - frågor och svar

De vanligaste frågorna och svaren

Om Svensk Solenergi

Vad är Svensk Solenergi?

Svensk Solenergi är en stark röst för solenergi och välkomnar alla ansvarsfulla företag i branschen. Genom att driva opinion, skapa nya projekt, skriva debattartiklar och remissvar arbetar Svensk Solenergi för en bättre och säkrare solenergibransch.

Svensk Solenergi utför själva inga solcellsinstallationer utan är en branschorganisation som representerar sina medlemsföretag. På www.svensksolenergi.se kan du bland annat hitta certifierade solcellsmontörer och läsa om de senaste nyheterna inom solenergibranschen.

Vad gör Svensk Solenergi?

Svensk Solenergi jobbar på många olika sätt för att skapa en tryggare och säkrare bransch.

En del av Svensk Solenergis arbete går ut på att skapa opinion. Det gör Svensk Solenergi genom debattartiklar och uttalanden i media. Svensk Solenergi rankar årligen alla Sveriges kommuner i Solcellstoppen och delar ut Solenergipriset till innovativa projekt. Det får ofta stor uppmärksamhet i lokala medier och bidrar till att skapa intresse för solenergi.

Svensk Solenergi ger även remissvar, driver interna och externa nätverk samt medverkar i projekt. Svensk Solenergi har dessutom en certifiering för solcellsmontörer och har skrivit ett politiskt program med 26 punkter som syftar till att utveckla solenergin i Sverige framåt. Att vara medlem i Svensk Solenergi gör att din röst blir representerad och tillsammans blir vi starkare.

Vilka kan bli medlemmar i Svensk Solenergi?

Alla ansvarsfulla företag som verkar inom solenergibranschen är välkomna att bli medlemmar i Svensk Solenergi. Som företag ansöker man enkelt om medlemskap och Svensk Solenergis styrelse granskar alla ansökande företag innan medlemskapet godkänns. Bland Svensk Solenergis medlemsföretag återfinns företag som jobbar med utbildning, forskning, solcellsinstallationer, med mera. Det är ett krav att Svensk Solenergis stadgar samt uppförandekod följs.

Vad är Svensk Solenergis certifiering?

Svensk Solenergi har en certifiering för solcellsmontörer. Genom ett teoretiskt prov testas montörens kunskaper inom arbetsmiljö, säkerhet och produktkunskaper. Den praktiska kompetensen intygas av nuvarande eller tidigare arbetsgivare.

En av fyra solcellsinstallationer sker idag av en montör som inte har behörighet att göra detta. De är inte registrerade hos Elsäkerhetsverket eller hos ett företags egenkontrollprogram. Det gör att de inte har elbehörighet, ett krav för att få koppla el. En certifiering synliggör de montörer som har rätt kunskaper för att kunna utföra en säker installation.

Vad är Svensk Solenergis tidning?

Svensk Solenergis tidning ges ut fyra gånger om året. I tidningen ryms fördjupande reportage och de senaste nyheterna i solenergibranschen. Tidningen är gratis att prenumerera på och kan fås digitalt eller skickas till din postadress.

Vilka sitter i Svensk Solenergis styrelse?

I Svensk Solenergis styrelse sitter sakkunniga i branschen. Ledamöter väljs in under en tvåårsperiod.

Solenergi

Vad är solenergi?

Solenergi är energi som utvinns från solen. Inom begreppet solenergi ryms både solel och solvärme. Solel utvinns från solceller och bidrar till elförsörjning medan solvärme kommer från solfångare och bidrar till uppvärmning av en byggnad.

Hur fungerar solceller?

Solceller består av ett halvledarmaterial, vanligtvis kisel. Det fångar solens strålar och omvandlar solenergin till solel. Den solel som bildas består av likström och för att kunna användas i en byggnad behöver den omvandlas till växelström. Därför leds strömmen via en elledning till växelriktaren, där solelen omvandlas till växelström. Via fastighetens elcentral kan elen sedan bidra till elförsörjningen. Solel som inte används matas ut på elnätet.

Fördelar med solenergi?

Det finns många fördelar med solenergi. Solceller tillverkas i några av våra vanligaste metaller. Den energi som solceller skapar är förnybar. Solens strålar är en nästintill oändlig källa till energi och det är möjligt att utvinna solenergi året om.

Nackdelar med solenergi?

Solenergi är en av de bästa, förnybara energikällorna som vi har, men idag är det svårt att vara helt självförsörjande på solenergi. För det krävs det stora resurser av batterier som kan lagra solenergin. Det är även viktigt att tänka på att placera solcellerna i rätt läge för att kunna utnyttja dess fulla potential.

Är solenergi förnybar?

Solenergi räknas som en förnybar energikälla eftersom den inte bidrar till några fossila utsläpp under produktionen.

Hur mycket solenergi används i Sverige?

Idag står solenergi för 1,2 procent av Sveriges totala elkonsumtion. Det är alldeles för lite enligt oss och Svensk Solenergis vision är att solenergi ska stå för 15 procent av Sveriges elkonsumtion i framtiden. För klimatets skull är det allt viktigare att vi ställer om till en förnybar energiproduktion snarast och solenergi är en del av den omställningen.

Solcellsinstallation

Vilket solcellsföretag är bäst?

Vilket solcellsföretag som är bäst när du ska installera solceller beror helt på vilka behov och förutsättningar du har. Den viktigaste punkten är att kontrollera att företaget har elbehörighet eller ingår i en elinstallatörs egenkontrollprogram. Det gör du enkelt på Elsäkerhetsverkets sida “Kolla Elföretaget”.

Om företaget inte är registrerade hos Elsäkerhetsverket är det viktigt att kontrollera att företaget samarbetar med en elinstallatör så att dina försäkringar gäller.

Kan jag montera solceller själv?

Solcellerna blir strömförande från den sekund som elen kopplas in. Därför får det enbart ske av behörig personal. Egenkontrollerna från ett företag säkerställer att installationerna sker på ett säkert sätt. Som privatperson får du därför inte montera solceller på egen hand. Det är farligt att som obehörig person koppla in elen själv.

Krävs det någon utbildning för att bli solcellsmontör?

Att vara solcellsmontör är ett praktiskt arbete och det finns utbildningar för att bli solcellsmontör inom yrkeshögskolan.

Hur hittar jag en certifierad solcellsmontör?

I Svensk Solenergis databas kan du hitta medlemsföretag. Där kan du filtrera listan så att du enbart hittar företag som har minst en certifierad solcellsmontör. Du kan även filtrera listan utifrån ditt geografiska område och annat.