”Styr kraften rätt med nätnyttoersättning”

Regeringens fokus är fel. I stället för kompensation för höga elpriser bör regeringen höja ersättningen för att installera solceller där de skulle göra störst nytta för elsystemet.

Det skriver Anna Werner, Svensk Solenergi på tidningen NyTekniks debattsida i dag.

Läs vår rapport om nätnyttoersättningen.

Sifforna i korthet hittar du här

ta ej bort

Följ oss på sociala medier

Kammakargatan 22
111 40 Stockholm

Tel: 08-441 70 90
info@svensksolenergi.se
Org.nr: 882601-2711

Följ oss

© Svensk Solenergi 2021