”Styr kraften rätt med nätnyttoersättning”

Regeringens fokus är fel. I stället för kompensation för höga elpriser bör regeringen höja ersättningen för att installera solceller där de skulle göra störst nytta för elsystemet.

Det skriver Anna Werner, Svensk Solenergi på tidningen NyTekniks debattsida i dag.

Läs vår rapport om nätnyttoersättningen.

Sifforna i korthet hittar du här

  • Inga träffar.