9 mars 2022 |

Granska mätplatser

Energiföretagen har tagit fram en guide som visar hur en mätarplats ska se ut enligt dem och vem som har ansvar för vad.

För solcellsföretag är det viktigt att ha kännedom om kunds mätplats. Både skicket och platsen är av vikt.

Du finner rapporten här.

  • Inga träffar.