28 oktober 2021 |

Gröna avdraget – unika siffror från Svensk Solenergi

Svensk Solenergi har analyserat hur skattereduktionen för grön teknik används under årets första nio månader. Avdraget är en succé men det finns stora skillnader i var och hur det gröna avdraget används.

Den genomsnittlige svensken har investerat 164 egna kronor i laddpunkter, energilager och solceller och erhållit avdrag om 50 kronor. Den totala investeringen i grön teknik per invånare är därmed 214 kronor i riket. Men omfattningen av investeringar och avdrag varierar stort, både när det gäller platser och avdragskategorier.

Högst avdrag för solceller har beviljats i Örebro län respektive Ockelbo kommun sett till avdrag i snitt per invånare.

Solcellerna som installerats med grönt avdrag har fått småhusägarna att gräva djupt i fickorna. De har använt mer än 1,4 miljarder kronor av egna medel för att få egen elproduktion på taket.

Lägst avdrag för solceller har beviljats i Norrbotten i snitt per invånare. I fyra kommuner har inga småhusägare beviljats grönt avdrag, och i ytterligare sex kommuner har inga småhusägare beviljats grönt avdrag för solceller.

Totalt sett har högre avdrag betalats ut för installation av laddpunkter än för solceller, vilket kan förklaras med det ökade antalet elbilar. Men bilarna bör förstås också gå på grön el. Och där fyller solceller en viktig funktion.

Läs hela sammanställningen.
Sök ditt län i rankningen av län.
Sök din kommun i rankning av kommuner.

Läs pressmeddelandet.

  • Inga träffar.