10 juli 2019 |

Heby högst upp i Solcellstoppen

Heby kommun kommer på första plats i solcellstoppen i Svensk Solenergis rankning av landets kommuner. Därefter kommer Simrishamn, Orust, Ödeshög och Varberg. Dessa kommuner har över 130 W installerad effekt per invånare, medan rikssnittet numera ligger på 40,3 W per person.

– Intresset för att installera solceller fortsätter öka i Sverige. De vanligaste skälen är att långsiktigt sänka sina energikostnader och en vilja att bidra till förnybar elproduktion i Sverige för att tackla klimatförändringar, säger Johan Lindahl, talesperson för branschorganisationen Svensk Solenergi.

Listan över kommuner som får mest el från solceller per invånare toppades vid årsskiftet av Heby med 205 W per invånare. Heby är den enda kommun som passerat 200 W-gränsen. På plats två till fyra kom Simrishamn (164 W), Orust (147 W), Ödeshög (145 W) och Varberg (138 W). I hela Sverige ökade solcellskapaciteten under 2018 med 78 procent och vid årsskiftet fanns det drygt 25 500 solcellsanläggningar i Sverige, en ökning med 10 200 anläggningar jämfört med 2017.

När det gäller den totala installerade effekten toppas listan av Göteborg (14,7 MW), följt av Stockholm (12,8 MW), Uppsala (11,4 MW), Linköping (11,3 MW) och Varberg (8,7 MW).

– För att öka solelens andel av Sveriges energimix är det viktigt att lagstiftningen förenklas ytterligare. Vi ser gärna att det energi-ROT-avdrag, som föreslagits i både utredningar och från politiskt håll, ersätter dagens solcellsstöd så snart som möjligt, säger Johan Lindahl.

Priserna på solceller har minskat kraftigt de senaste åren. Genomsnittskostnaden för att installera ett eget solcellssystem på taket har sjunkit med 75 procent mellan 2010 och 2018. En solcellsanläggning på 1 000 W (en kilowatt) tar upp en yta på ungefär sju kvadratmeter och producerar i Sverige ungefär 900–1 000 kilowattimmar per år, om den är bra placerad.

I ett framtida scenario med hundra procent förnybar elproduktion är det rimligt att solelen står för upp till tio procent av elanvändningen enligt Energimyndigheten. För att nå dit krävs det ungefär 40 gånger mer solceller i Sverige än vad vi har i dag.

– Det motsvarar ungefär 13 000 fotbollsplaner med solceller, vilket inte alls är orimligt. Om det sätts upp solceller på alla tak i Sverige med god solinstrålning skulle de kunna producera 60 TWh per år, vilket motsvarar cirka 45 procent av Sveriges årliga elanvändning. Det finns en stor outnyttjad potential för elproduktion i vår bebyggda miljö, säger Johan Lindahl.

Solcellstoppen baseras på siffror från SCB med kompletterande underlag från elcertifikatsystemet för de kommuner som sekretessbelagts.

PDF hela kommunlistan
PDF hela länslistan

Johan Lindahl, talesperson för Svensk Solenergi
johan @ svensksolenergi.se 08-441 70 91

 

  • Inga träffar.