14 mars 2022 |

Hedersomnämnande Solenergipriset: Solelskolan

Solkompaniets utbildningsplattform Solelskolan har fått Solenergiprisets hedersomnämnande – Årets prestation 2022.
Det grundläggande uppdraget för solelskolan är att skapa engagemang och delaktighet, och därigenom förändring för ett långsiktigt hållbart samhälle. Skolan har ordnat jobb till fler än 100 personer som gått från utanförskap rakt in i solenergibranschen.

Solelskolan är Sveriges största utbildare inom solenergi med snart 500 utexaminerade elever och de använder sig av modern pedagogik där interaktivitet är nyckeln till lärande. Eleverna arbetar tillsammans med materialet för att förstå dess innehåll och mening. Undervisningen är alltid lärarledd.

Vi har fått prata med en av de utbildningsansvariga på skolan, Johann Andersson.

I år har Solelskolan fått ett hedersomnämnande för er verksamhet vad gäller utbildning och ni nämner ofta ”gröna hjältar” – vilka är de och kan du berätta lite mer?

- På Solelskolan är våra tre ledord jämställdhet, delaktighet och säkerhet och ur dessa tre fokusområden anser vi oss öppna en dörr för våra gröna hjältar. Vi vill att vår verksamhet ska leda till något mer än bara kunniga montörer, utan även att de ska bli förebilder för alla i samhället, oavsett bakgrund, kön, ålder eller ursprung. Inom en snar framtid kommer vi också anordna en utbildning för den mest underrepresenterade gruppen – den blir för arbetslösa utrikesfödda kvinnor. Vi anser att det finns ett stort symbolvärde i den satsningen.

Juryns motivering

Juryn ger Solelskolan ett hedersomnämnande i kategorin årets prestation för att de har skapat en kvalitativ utbildning, arbetar inkluderande och bidrar stort till både solelbranschen och till ett hållbart samhälle. De har nominerats av såväl elever, samarbetspartners och av de som sedan anställer färdigutbildade studenter. Utbildningsledaren Johann Andersson och läraren Liv Elf Karlén omnämns för deras stora engagemang för både miljöfrågor och elevernas utveckling.

  • Inga träffar.