2 maj 2022 |

Hjälp Ukraina

Ukraina är i behov av hjälp för att återuppbygga förstörda kraftanläggningar. Branschorganisationen Svensk Solenergi förmedlar här en lista som nått oss via vår egen branschorganisation SolarPower Europe. Den innehåller sådant som ditt företag prioriterat kan bistå med.

Om ditt företag önskar donera material utöver dokumentets innehåll, eller lämna ett ekonomiskt bidrag, är det givetvis också uppskattat.

Meddela oss vad du kan bistå med: info@svensksolenergi.se

Solar Energy Association of Ukraine ordnar med allt pappersarbete för tull och transport över gränserna. Utkast av nödvändiga dokument kommer skickas till samtliga företag innan leverans.

Skulle du ha tillgång till ytterligare en lagerlokal som kan nyttjas, hör gärna av dig.

Om kapacitet och önskan finns att bistå med finansiella donationer, kan donationer överföras till lämpliga organisationer i linje med önskat ändamål från givaren. Vänligen notera dock att donationer främst kommer nyttjas till inköp av energiutrustning samt leverans av denna, och enbart om givaren har ett specifikt önskemål till andra syften.

SolarPower Europe och Svensk Solenergi bär inte något ansvar över donationsfonden eller dess respektive konton.

Adress till donationscentrat

Charity Organization Foundation ACT FOR UKRAINE Ukraine, Kyiv, Malopidvalna 12/10 01001

Registreringsnummer: 44833946

Detaljer för banköverföring

Förmånstagare: CO FOUNDATION ACT FOR UKRAINE

Konto: UA663005280000026004000021593

Förmånstagarens bank: OTP BANK JSC

SWIFT code: OTPVUAUK

Syfte med överföring/märkning: “Charity donation for energy equipment”

Se listan med sådant som ditt företag prioriterat kan bistå med.

  • Inga träffar.