17 januari 2022 |

Antal installationer gjorda under 2021 (uppskattning)

Aldrig förut har så många solcellsinstallationer föranmälts till svenska elnätsföretag som under 2021. Över 4 000 föranmälningar gjordes under november som blev rekordmånaden och över 3 000 i december.

Under 2021 år lämnades uppskattningsvis 67 % fler föranmälningar in till elnätsföretaget än under förra året.

Svensk Solenergis prognos är därmed att antalet nätanslutna solcellsanläggningar ökat från 66 000 vid årsskiftet 2020/2021 till ungefär 100 000 nu.

År 2020 lämnades 22 000 föranmälningar in och då genomfördes även 22 000 installationer. Sannolikt kommer inte alla föranmälningar 2021 leda till installation. Se statistik nedan över såväl för- som färdiganmälningar.

 

 

 

  • Inga träffar.