25 januari 2018 |

Höjt solcellsstöd för privatpersoner

Som en del i budgeten för 2018 avsätter regeringen drygt 900 miljoner kronor per år för perioden 2018–2020 till investeringsstödet för solceller.

Regeringen har också höjt stödandelen för privatpersoner så att alla, både privatpersoner och företag, som investerar i solceller numera får upp till 30 procent av godkända kostnader i stöd.

I övrigt gäller samma regler som tidigare, det vill säga att stöd får lämnas med högst 1,2 miljoner kronor per system och att stödberättigande kostnader får uppgå till högst 37.000 kronor plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt för vanliga solcellssystem och 90.000 för solels- och solvärmehybridsystem.

Privatpersoner som får sina ansökningar beviljade av länsstyrelserna från första januari 2018 kommer därmed att kunna få 30 procent av kostnaderna i stöd.

Vidare till förordningen på riksdagen.se

  • Inga träffar.