7 mars 2024 | ,

Nedgång i installationer

PRESSMEDDELANDE 7 MARS 2024

Nedgång i installationer av solcellsanläggningar väntas under 2024

Svensk Solenergis prognos är 65 000 installationer av solcellsanläggningar under 2024, en tydlig tillbakagång med 32 procent från 2023. Bakomliggande orsaker är en svagare konjunktur och en ökad osäkerhet bland konsumenter.

Prognosen är baserad på intervjuer och enkätsvar från medlemsföretag samt bearbetning av statistik.

”Vi förväntar oss en kraftig nedgång i antalet installationer under första halvåret 2024 jämfört med 2023”, säger Anna Werner, vd, Svensk Solenergi. Utvecklingen under tredje och fjärde kvartalet kommer till stor del att bero på hur den ekonomiska konjunkturen utvecklar sig. Vår bedömning är att antalet installationer minskar kraftigt även för helåret.

Även den installerade effekten väntas minska under 2024 jämfört med 2023.

Det bästa måttet på efterfrågan av solcellsinstallationer är antalet föranmälningar. Sedan september 2022 har antalet föranmälningar minskat successivt.

”Ett viktigt skäl till nedgången är höjda räntor och fallande reallöner som dämpar efterfrågan. Att elpriserna minskat jämfört med 2022 påverkar också viljan att investera”, säger Anna Werner.

”Skatteverkets ställningstagande om grönt skatteavdrag för batterier har dessutom bidragit till en ökad osäkerhet hos konsumenter som har smittat solcellsmarknaden. Det är olyckligt”, säger Anna Werner.

Svensk Solenergis prognos visar på en nedgång i antalet installationer under första kvartalet, till en nivå motsvarande genomsnittet för 2022. Sammanlagt under första halvåret väntas omkring 33 000 installationer och för helåret 2024 omkring 65 000 installationer.

Läs mer här.

För ytterligare information kontakta: 

Oskar Öhrman, tekniskt ansvarig Svensk Solenergi
Telefon: 070-923 35 64
E-post: oskar@svensksolenergi.se

Anna Werner, vd Svensk Solenergi
Telefon: 076-818 49 15
E-post: anna@svensksolenergi.se

  • Inga träffar.